Interreg VI news

INTERREG VI

Kick-off bijeenkomst

Interreg-project

Cleantech Energy Crossing

Kick-off bijeenkomst

Op woensdag 1 maart vond in aanwezigheid van ca. 40 deelnemers de officiële kick-off van het INTERREG-project Cleantech Energy Crossing in Kleve plaats.
Met dit project, dat mede door het Europees subsidieprogramma INTERREG Deutschland-Nederland gefinancierd wordt, wordt de Nederlands-Duitse samenwerking op het gebied van cleantech innovaties in de grensregio bevorderd.

Cleantech Energy Crossing richt zich op de verduurzaming van de stedelijke omgeving en lokale energie-infrastructuur. Het INTERREG-project gaat op korte termijn duurzame technologieën realiseren, wat bewoners in het grensgebied dichterbij een CO₂-arme economie brengt.

Initiatiefnemer Maarten de Vries van Stichting Kiemt gaf in zijn toespraak aan verheugd te zijn dat de grensoverschrijdende samenwerking tussen MKB en kennisinstellingen op het gebied van duurzame energie nu echt vorm krijgt. De eerste stappen hiertoe werden al in 2013 gezet.

In zowel Nederland als Duitsland is de bebouwde omgeving verantwoordelijk voor 30-40 % van het totale energieverbruik van deze landen. Door de realisatie van verschillende innovaties en nieuwe technologische producten wil het INTERREG-project Cleantech Energy Crossing een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van de klimaatdoelen van Nederland (-20 % CO2-uitstoot tot 2020) en Nordrhein-Wesfalen (-25 % CO2-uitstoot tot 2020). Om tot een vermindering en verduurzaming van de energiebehoefte te komen, zijn nieuwe technologieën en verbetering van bestaande technologieën nodig op het gebied van alternatieve en decentrale energieopwekking, -opslag en –transport. Daar ligt de mogelijkheid voor het MKB om te innoveren en zo kansen in de markt te grijpen.

Met dit doel voor ogen hebben Stichting KIEMT en EnergieAgentur.NRW in een consortium van meer dan 30 MKB’ers, overige bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen het project Cleantech Energy Crossing ontwikkeld. Het project Cleantech Energy Crossing beschikt over een totaal budget van € 4,9 miljoen en wordt ondersteund door het EU-programma INTERREG Deutschland-Nederland en gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Overijssel en Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen.