Interreg VI news

INTERREG VI

12 Nieuwe projecten goedgekeurd

Investeringen van meer dan 50 mln

in de grensregio

12 Nieuwe projecten goedgekeurd

Nog net voor de feestdagen hebben de INTERREG-stuurgroepen in de verschillende Euregio’s maar liefst 12 nieuwe projecten goedgekeurd. Daarmee is een investering van 50 miljoen gemoeid. De helft van de middelen wordt door de Europese Unie uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ter beschikking gesteld.

Het geld is bestemd voor projecten die de Nederlands-Duitse samenwerking ondersteunen. Een aantal projecten doet dit binnen prioriteit 1 door in te zetten op de belangrijkste economische sectoren. Deze projecten betrekken het midden- en kleinbedrijf en werken aan nieuwe innovaties. Bijvoorbeeld het project “e-GreenLastMile” dat werkt aan een trucksharing-systeem met elektrische voertuigen ten behoeve van de logistieke branche.

Grensoverschrijdend beroepsonderwijs
Het project “Leren zonder grenzen” richt zich op het beroepsonderwijs. Doel van het project is het verbeteren van de aansluiting tussen de Duitse en Nederlandse beroepsopleidingen. Daardoor moeten leerlingen na het afronden van hun opleiding ook in het buurland inzetbaar zijn. Het project draagt zo bij aan een geïntegreerde, euregionale arbeidsmarkt. Belangrijke doelgroepen zijn leerlingen in de metaalbranche net als beroepen in de windenergiebranche, aankomende opticiens, leerlingen in de logistiek, de detailhandel, de houtverwerking en pedagogisch medewerkers. In het project werken 24 Duitse en Nederlandse opleidingsinstellingen samen, waaronder talrijke ROC´s. Leadpartner van het project is het Graafschap College uit Doetinchem.

Overzicht alle nieuwe projecten: 

Projekt / Project Lead Partner Totale kosten / Gesamtkosten EU-bijdrage / EU-Beitrag
Cleantech Energy Crossing Stichting kiEMT                          4.855.807,30 €                    2.427.903,65 €
DigiPro Oost NV                          9.975.980,00 €                    4.987.991,00 €
e-GreenLastMile LIOF                          5.232.292,00 €                    2.616.146,00 €
Entwicklung Lichtsysteme / Ontwikkeling verlichtingsysteem Led Factory BV                          2.196.737,00 €                    1.098.368,00 €
GPT Bad Nieuweschans 2017+ Polizeidirektion Osnabrück                              424.369,12 €                      212.184,56 €
I-AT Provincie Gelderland                          8.466.591,13 €                    3.784.191,84 €
In het spoor van de Oranjes / Auf den Spuren der Oranier Gemeente Montferland                              184.889,00 €                        92.444,54 €
Leren zonder grenzen Graafschap College                          3.148.764,72 €                    1.574.382,36 €
MEDUWA Vecht(e) Universität Osnabrück                          8.451.607,00 €                    4.225.803,00 €
Rheijnland.Xperiences Stichting Erfgoed Gelderland                          1.759.354,00 €                      879.667,00 €
Smart Production Netzwerk Oberfläche NRW e.V.                          6.259.906,00 €                    3.129.952,00 €
XTC-ID Intelli Labs Deutschland Ltd.                          3.569.579,25 €                    1.784.789,63 €

 

INTERREG-subsidie
Inmiddels worden in het kader van INTERREG Deutschland-Nederland 82 projecten ondersteund. In de loop van de tijd worden alle projecten op deze website voorgesteld. Naast de Europese Unie dragen ook de nationale INTERREG-partners en de regionale projectdragers bij aan de financiering van de projecten.