Interreg VI news

INTERREG VI

Projecten in Beeld

INTERREG-PROJECT

EURHEALTH-1HEALTH

Projecten in Beeld

Gezondheid gaat ons allen aan, dat is het speerpunt van het INTERREG-project eurhealth1health.

Antibiotica worden vaak gebruikt. Het kan iemand die ziek is, helpen weer te genezen. Maar antibiotica worden bijvoorbeeld ook veel in de agrarische sector toegepast. Een belangrijk nadeel van het teveel gebruiken van antibiotica is dat bacteriën er ongevoelig voor kunnen worden. Hoe vaker antibiotica gebruikt worden, hoe groter de kans dat bacteriën resistent worden. Dit is een probleem omdat infecties met resistente bacteriën moeilijker te behandelen zijn.

Een van de grootste bedreigingen in de gezondheidszorg is de toenemende resistentie van bacteriën, virussen en schimmels voor antibiotica. Een aparte groep zijn de bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). BRMO komen niet alleen voor in ziekenhuizen, maar ook in ons voedsel en het milieu door gebruik van antibiotica in verschillende sectoren.

Het Europese project eurhealth1health komt in actie met als belangrijkste projectdoel de bescherming van de gezondheid van mens en dier, nu en in de toekomst. Projectactiviteiten zijn gericht op de bestrijding van infecties die veroorzaakt worden door bijzonder resistente micro-organismen. Daarnaast richt het project zich op de voorkoming van antibioticaresistentie bij mens en dier zodat de daarmee verbonden risico’s verlaagd worden.

Het INTERREG-project werkt aan een van de grootste uitdagingen waar de gezondheidszorg voor staat: het voorkomen van infecties die niet meer met antibiotica te behandelen zijn. Om dit probleem aan te pakken, is het noodzakelijk de hele ontstaansketen van antibioticaresistentie aan te pakken. Gezamenlijke voorlichting en opleiding in de gezondheidszorg, de veterinaire sector en de landbouwsector moet de bewustwording over het probleem vergroten. Door het aanbieden van cursussen voor artsen en dierenartsen en de realisatie van een helpdesk voor burgers en patiënten over dit thema, hoopt het project de uitdagingen aan te pakken.

Door de toepassing van antibiotica bij mens en dier kan het voorkomen dat antibiotica in bijvoorbeeld rioleringssystemen en oppervlaktewater terechtkomen. Alleen al vanwege de natuurlijke loop van rivieren in de grensregio is een grensoverschrijdende en sector-overstijgende samenwerking van belang. Zoals minister Edith Schippers van Volksgezondheid het mooi verwoordt: “ziekteverwekkers kennen geen grenzen en daarom werken ook wij grensoverschrijdend samen”.

Dit onderstreept nogmaals het belang van samenwerking tussen Duitsland en Nederland en in dit geval ook de samenwerking tussen andere sectoren. Om de bedreiging van het probleem van de antibioticaresistenties het hoofd te kunnen bieden, is intensieve samenwerking noodzakelijk zodat kennis gebundeld kan worden en gezamenlijke maatregelen getroffen kunnen worden.  Duits-Nederlandse samenwerking is van groot belang voor de implementatie van meetmethoden en om regionale richtlijnen op elkaar aan te passen. De kennis die in de regio beschikbaar is, kan alleen grensoverschrijdend volledig worden benut.

Het project EurHealth1health wordt uitgevoerd in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland en gefinancierd door de Europese Unie, het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid (VWS), het Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk van de deelstaat Nordrhein-Westfalen en door de Niedersächsische Staatskanzlei.

Meer informatie over het project vindt u ook in onze projectdatabase.