Interreg VI news

INTERREG VI

PROJECTEN IN BEELD

INTERREG-PROJECT

POWER-TO-FLEX

PROJECTEN IN BEELD

Energieprijzen in Europa fluctueren sterk en de toevoer van energie hapert. Daarentegen is groen doen in Europa nog nooit zo gemakkelijk geweest. Er zijn veel manieren om zelfvoorzienend in energie te worden. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen voor op uw huis of de mogelijkheid om mede-eigenaar te worden van een windmolen. Dit zijn goede mogelijkheden om Europa steeds groener te maken.

Duurzame energie en een groener Europa door een milieuvriendelijkere energiesector zijn voor de EU van groot belang. Het gebruik van o.a. zonnepanelen en windmolens worden daarom ook gestimuleerd door de EU. Met bijvoorbeeld zonnepanelen kan er in een korte tijd veel energie opgewekt worden. Helaas kan nog niet alle opgewekte energie gebruikt worden. Het beste zou zijn als deze energie opgeslagen en later gebruikt zou kunnen worden.

In deze ontwikkeling speelt het INTERREG-project Power-to-Flex een grote rol. Het project, onder andere gesubsidieerd door de EU, ondersteunt de ontwikkeling en de realisatie van innovatieve projecten die zich met energieopslag bezighouden, zodat er een mogelijkheid ontstaat om energie tijdelijk op te slaan en later of elders opnieuw te gebruiken. Een oplossing voor dit probleem is bijvoorbeeld het opslaan van energie in een andere zogenoemde energiedrager. Een energiedrager is een stof die gebruikt kan worden om energie op te slaan en later of elders om te zetten in bruikbare energie. Er zijn verschillende voorbeelden van energiedragers waarin energie opgeslagen kan worden: waterstofgas, methaan, methanol, warmte of batterij.

Door de ondersteuning van het INTERREG-programma, ontwikkelt het project hiermee een duurzame energievoorziening in het grensgebied. Een voorbeeld van de werkzaamheden van het project Power-to-Flex zijn activiteiten op kleine schaal, zoals ontwikkelingen voor huishoudens, landbouwbedrijven en MKB-ondernemingen.

Het project zet zich onder meer in om een oplossing te realiseren voor huishoudens en kleine bedrijven om het overschot aan energie, dat is opgewekt uit zon- en/of windkracht, te bufferen in waterstof en warmte. Het uiteindelijke resultaat is dat deze huishoudens en kleine berdrijven zelfvoorzienend worden in energievoorziening.

De grote uitdagingen voor duurzame energie zijn onder andere dus de opslag van energie. Nieuwe oplossingen bedenken is waar het INTERREG-project power-to-flex de 18 samenwerkende MKB in ondersteunt. Partners binnen het project zijn overwegend MKB uit het grensgebied en met de kennis en ervaring die binnen het project wordt opgedaan, hoopt het project duurzame oplossingen voor in de toekomst te ontwikkelen.

Het project Power-to-Flex wordt voor een groot deel ondersteund door de Europese Unie, in het kader van het INTERREG Deutschland-Nederland programma, door de provincie Groningen en de provincie Drenthe, alsook het Ministerie van Economische Zaken en de Niedersächsiche Staatskanzlei.