Interreg VI news

INTERREG VI

Projecten in beeld

INTERREG PROJECT

EUREGIO SPOORREGIO

Projecten in beeld

Hoewel de grens tussen Duitsland en Nederland fysiek weg is, wordt het reizen met de trein vaak juist wel door deze grens belemmerd. Het INTERREG project EUREGIO SpoorRegio inventariseert de verbetermogelijkheden van de interregionale grensoverschrijdende spoorwegverbindingen in het Duits-Nederlandse grensgebied en daarnaast ook op het internationale traject Amsterdam – Berlijn.

Gebieden en steden in de grensregio moeten efficiënt met elkaar verbonden worden zodat het eenvoudiger wordt met de trein te reizen. Om deze stappen te maken, wordt, samen met Duitse en Nederlandse partners een studie uitgevoerd, die de verbetermogelijkheden voor het grensoverschrijdend personenvervoer per spoor in het grensgebied in kaart moet brengen.

Goede grensoverschrijdende spoorverbindingen in het grensgebied zijn belangrijk voor een goed leef- en vestigingsklimaat en het versterken van de sociaal economische structuur in de regio. Een goede bereikbaarheid naar belangrijke stedelijke gebieden in het grensgebied als Münster, Osnabrück, de regio Twente, Coevorden/Emmen en Zwolle, vergroot de kansen voor bedrijven en vergroot de woonkwaliteit van dorpen en steden die met elkaar in verbinding worden gebracht. Bovendien verbetert een goede treinverbinding de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en een hogere studentenmobiliteit. Forenzen uit het grensgebied reizen gemakkelijker naar werklocaties over de grens en studenten aan weerzijden van de grens hebben betere verbindingen met hogescholen en universiteiten.

Daarnaast wordt er in het project een onderzoek uitgevoerd naar de spoorlijn Amsterdam – Berlijn. Onderzocht worden de maatregelen die moeten bijdragen aan de verkorting van de reistijd, hoe de infrastructuur op het traject verbeterd kan worden, of de snelheid op het traject verhoogd kan worden en de mogelijkheden om het comfort in de trein te verbeteren. Hogesnelheidstreinverbindingen worden door de Europese Unie beschouwd als een belangrijk thema dat verbeterd moet worden. De afgeronde studie zal de basis zijn voor een eventuele vervolgaanvraag in het kader van TEN-T (Trans European Transport Networks) corridor North Sea Baltic* omdat de verbinding Amsterdam-Berlijn hier deel van uitmaakt.

Ontwikkeling van het spoornet in de grensregio vraagt om gezamenlijke onderzoeken waaruit concrete voorstellen kunnen ontstaan, zodat verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Door de studie kan het belang van grensoverschrijdend spoorvervoer worden benadrukt. Het project en de onderzoeken zullen uiteindelijk in een besluitvormend go/ no go document resulteren, bedoeld voor Duitse en Nederlandse bestuurders.

Het project “EUREGIO SpoorRegio” wordt gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het INTERREG V – A Programma Deutschland-Nederland met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Verdere financiers van het project zijn de provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe, die Niedersächsische Staatskanzlei en Wirtschaftsministerium (MWEIMH) van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen.

*TEN-T corridor North Sea Baltic verbindt de havens van de oostelijke kust van de Baltische zee met de havens van de Noordzee. De corridor zal Finland verbinden met Estland met een veerboot, biedt moderne weg- en spoorverbindingen tussen de drie Baltische staten aan de ene kant en Polen, Duitsland, Nederland en België aan de andere kant.