Interreg VI news

INTERREG VI

Projecten in beeld

INTERREG PROJECT

ROCKET

Projecten in beeld

RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies, afgekort ROCKET is een INTERREG-project dat de grensoverschrijdende samenwerking tussen het bedrijfsleven en wetenschap in het Duits-Nederlandse grensgebied stimuleert.

ROCKET wordt in het kader van het INTERREG-programma door de Europese Unie vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en door het Ministerie van Economische Zaken, das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen, die Niedersächsische Staatskanzlei en de provincies Overijssel en Gelderland financieel ondersteund.

RegiOnal Collaboration
Op 1 september werden er in het kader van de Kick-off bijeenkomst tientallen zelfgebouwde raketten de lucht ingeschoten. Het motto van Karin van Willigen, directrice bij Oost NV was “alleen ga je sneller, samen kom je verder”, wat terugslaat op het project. Duitse en Nederlandse partners werken gedurende de looptijd tot 2020 samen aan de doelstellingen van het project. Het doel van het project is om projecten op het gebied van gezondheid, energie en productie te ontwikkelen en projectideeën door middel van haalbaarheidsonderzoeken te evalueren. In totaal zullen er tien innovatieprojecten en 15 haalbaarheidsonderzoeken grensoverschrijdend worden uitgevoerd.  Door het opzetten van een grensoverschrijdend netwerk met een groot aantal bedrijven wordt de economische groei in het grensgebied gestimuleerd.

Key Enabling Technologies
Het project richt zich op zogenoemde Key Enabling Technologies ‘KETs’, sleuteltechnologieën, zoals nanotechnologie, microsysteemtechniek, micro- en nano-elektronica, innovatieve materialen & grondstoffen en richt zich met deze sleuteltechnologieën op drie maatschappelijke uitdagingen: de gezondheidssector, energie en productie.

Kom ook met uw idee!
U kunt ook deel uitmaken van het project ROCKET. Kom met uw idee voor een grensoverschrijdend project: voor de financiering van een haalbaarheidsonderzoek of voor het direct met partners beginnen met één van de innovatieprojecten. De countdown loopt!

Er zijn al een aantal toegekende en lopende innovatieve projecten binnen ROCKET. Een voorbeeld hiervan is het project “Antibacterial Materials” dat binnen de thema’s gezondheid en productie valt. Dit project richt zich op de manieren van het bestrijden van ziekenhuisbacteriën door verbetering van antibacteriële materialen op basis van keramiek.

Meer informatie over het INTERREG V A-project ROCKET, meer innovatieprojecten evenals contactpersonen voor een persoonlijk adviesgesprek vindt u op www.rocket-innovations.eu.

Unbenannt4