Interreg VI news

INTERREG VI

Projecten in beeld

INTERREG-project

De lerende EUREGIO

Projecten in beeld

Lerende Euregio –

Jezelf kwalificeren en goed zijn in je beroep zijn de belangrijkste doelen van een beroepsopleiding. Je vakkennis internationaal inzetten is de volgende stap in een succesvolle carrière! In het Duits-Nederlandse grensgebied vervagen de grenzen steeds meer en steeds vaker werkt men over de grens. Het INTERREG project “de Ler(n)ende Euregio doet het!” is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse en Duitse scholen en instanties en geeft een stimulans aan de Euregionale arbeidsmarkt.

Om studenten voor te breiden op een grensoverschrijdende baan wordt er binnen het project aan diverse competenties gewerkt, zoals tweetaligheid en interculturele vaardigheden. Er worden voor studenten speciale programma’s ontwikkeld en aangeboden met verschillende thema’s zoals grensoverschrijdende cultuur, politiek, maar ook de economische en sociale structuur van de Euregio.

Naast de speciale programma’s ontwikkelt de “Lerende Euregio” ook zogenoemde geautoriseerde beschrijvingen. Hiermee wordt transparantie en acceptatie van vakdiploma’s in de grensregio gerealiseerd, zodat werkgevers aan beide zijden van de grens inzicht hebben in de waarde van verschillende diploma’s. Voor een aantal beroepen zijn beschrijvingen ontwikkeld, namelijk voor technicus, allround machinebouwer, verkoper detailhandel, gastheer/gastvrouw, kok en voor de logistieke sector.

Studenten die plannen hebben om in Duitsland of in Nederland te gaan werken en leren kunnen veel profijt hebben bij het INTERREG-project. Door gebruik te maken van de grensoverschrijdende projecten, stages en/of opleidingen kunnen studenten hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten. Juist doordat Duitsland en Nederland belangrijke handelspartners van elkaar zijn en in het grensgebied nauw met elkaar samenwerken, is het van belang om jonge experts op te leiden die in het grensgebied aan de slag kunnen gaan.

Het project “Lerende Euregio” wordt door het INTERREG-programma Deutschland-Nederland in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ondersteund en door de provincies Gelderland, Noord-Brabant en de deelstaat Nordrhein-Westfalen medegefinancierd.

Meer informatie over het project vindt u op www.lerende-euregio.com/nl