Interreg VI news

INTERREG VI

PROJECTEN IN BEELD

INTERREG PROJECT

FOOD2020

PROJECTEN IN BEELD

De Europese Unie is grotendeels zelfvoorzienend als het gaat om voedsel. Er is een aantal uitzonderingen maar over het algemeen lijkt de voedselvoorziening in Europa in ieder geval tot 2020 gegarandeerd te zijn. Toch is het voor de voedselindustrie belangrijk om concurrerend en innoverend te zijn en te blijven zodat ook op lange termijn de EU zelfvoorzienend blijft. De foodsector, waar het gaat om eten en drinken in de breedste zin van het woord, is in de Duits-Nederlandse grensregio van grote economische betekenis. In deze sector zijn veelal MKB’ers werkzaam en de sector is goed voor veel werkgelegenheid.

Kleine bedrijven blijven vaak achter op innovaties en hebben vaak niet de capaciteit zich te ontwikkelen door de groeiende vraag als gevolg van de globaliserende markt. Het INTERREG project FOOD2020 wil hierop inspelen door de duurzame samenwerking tussen Nederland en Duitsland in de grensregio te blijven ontwikkelen door technologie en innovatie in de sector te stimuleren en nieuwe banen te creëren bij voedingsmiddelenbedrijven in de grensregio.

FOOD2020 bereidt de voedingsmiddelenindustrie in de Nederlands-Duitse grensregio voor op de verwachte globalisering tot 2020. Belangrijke thema’s binnen het project zijn onderzoek en ontwikkeling, klimaatverandering en duurzaamheid, sociale inclusie, onderwijs en werkgelegenheid. Het project omvat tien innovatieprojecten en vijfentwintig haalbaarheidsstudies waarin bedrijven samen met wetenschappelijke instellingen nieuwe producten, processen en services ontwikkelen en werken aan een duurzame toekomst.

Een voorbeeld van een nieuwe ontwikkeling heeft alles te maken met kleine beestjes. Voor ons misschien een gek idee, maar ongeveer dertig procent van de wereldbevolking eet regelmatig insecten. Het eten van insecten heeft veel voordelen, zowel gezien vanuit het voedingsoogpunt als om ecologische redenen. Uit recent onderzoek blijkt dat insecten rijk zijn aan proteïnes en vitamines en veel mineralen bevatten. Bovendien hebben insecten, in vergelijking met consumptiedieren, minder voeding en landbouwgrond nodig en verbruiken ze minder water. In de EU zijn er voor eetbare insecten nog weinig tot geen eenduidige wettelijke regelingen maar verwacht wordt dat hier op korte termijn verandering in komt. Er zullen regels komen die het mogelijk maken om insecten voor menselijke consumptie te kweken en te verwerken. Het project “Bugelicious future” binnen FOOD2020 heeft als doel het (door-)ontwikkelen van consumentvriendelijke producten op basis van insecten voor consumptie. Daarnaast wordt er een algemeen geldende kwaliteitsnorm ontwikkeld om de voedselveiligheid en kwaliteit van de producten te waarborgen. Binnen het project wordt er gekeken naar alle mogelijkheden op dit gebied, van het proces tot de productie.

Om de arbeidsmarkt te versterken organiseert een van de partners van het project, Food Valley NL, zogenaamde werkervaringsplaatsen waar recent afgestudeerden of bijna afgestudeerden kunnen werken. Op deze manier probeert het project meer arbeidskrachten aan te trekken die in de grensregio en in het MKB willen werken. Nieuwe arbeidskrachten zijn noodzakelijk voor een concurrerend en innoverend bedrijfsleven en om het sterke economische karakter van de grensregio te behouden.

Zal het Duits-Nederlands grensgebied in 2020 gespecialiseerd zijn in het bereiden van maaltijden met insecten? Als het aan de investeerders van het project ligt wel. Het project wordt door het INTERREG-programma Deutschland-Nederland in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ondersteund en door het Ministerie van Economische Zaken, de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel, de Staatskanzlei Niedersaksen en het Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handelswerk des Landes Nordrhein-Westfalen. Het project wordt begeleid door het programmamanagement bij de Eems Dollard Regio.

Meer informatie en voorbeelden van projecten die binnen het FOOD2020 project vallen, vindt u op de website www.food2020.eu.

F2020_logo