Alles over Interreg VI

INTERREG VI

30 jaar INTERREG

Thema: community

“Daardoor zijn goede relaties en zelfs vriendschappen ontstaan.”

30 jaar INTERREG

KRAKE – Krachtige kernen

Het Duits-Nederlandse samenwerkingsproject Krachtige Kernen/Starke Dörfer (KRAKE) zet zich in voor de toekomstige levensvatbaarheid van kleine dorpen. Steeds meer gemeenschappen verliezen belangrijke bevoorradingsstructuren en levenskwaliteit. Hoe kunnen we deze trend stoppen? Wat kunnen de burgers – nu en in de toekomst – zelf doen om hun dorp leefbaar en aantrekkelijk te houden?

We hebben met Will Bongaerts en Rolf Laakmann gesproken en een kijkje achter de schermen van het project gekregen.

Rolf Laakmann & Will Bongaerts, projectmanagement KRAKE

Vertel kort iets over u zelf, wat is uw achtergrond en wat was uw rol binnen het project?

Will Bongaerts: ik ben projectmanager voor grensoverschrijdende samenwerking NL-D bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ik was projectleider van het KRAKE project, en heb samen met mijn Duitse collega Rolf Laakmann van de TAFH Münster GmbH de projectleiding van KRAKE gedaan.

Rolf Laakmann: Ik werk als projectmanager voor TAFH Münster GmbH, het projectontwikkelingsbedrijf van de Münster University of Applied Sciences. Daar ben ik verantwoordelijk voor onze internationale activiteiten, veel daarvan binnen INTERREG. Bij KRAKE maakte ik deel uit van het projectmanagement.

Vat het project in drie zinnen samen, wat heeft het project de regio opgeleverd?

Will Bongaerts: Bij het KRAKE project waren in totaal 55 NL en D dorpen betrokken. De ruim 34.000 gerealiseerde vrijwilligersuren door de bewoners van deze dorpen hebben een enorme en positieve impact gehad daar, waar INTERREG met name ook voor bedoeld is: bij de bewoners van de grensregio.

Rolf Laakmann: In veel dorpen en gemeentes leveren vrijwilligers een indrukwekkende bijdrage aan de levenskwaliteit in het dorp. Deze vrijwilligers waren het hart en het middelpunt van KRAKE. Het project hielp om een ​​nieuw elan te krijgen en het bestaande engagement te bundelen – overigens deels tot op de dag van vandaag en tot ver na het einde van het project.

Wat zijn de succesfactoren of juist de struikelblokken voor de grensoverschrijdende samenwerking in het kader van KRAKE geweest?

Will Bongaerts: Een van de succesfactoren was in mijn ogen de ongelooflijk grote betrokkenheid van de dorpsbewoners (vrijwilligers/Ehrenamtliche), hun openheid en nieuwsgierigheid naar de initiatieven die in Nederlandse en Duitse dorpen. Zeker tijdens de Nederlands-Duitse Community-dorpendagen hebben de dorpen veel van elkaar geleerd.

Rolf Laakmann: Ik denk dat de grensoverschrijdende samenwerking zo goed werkte bij KRAKE, omdat iedereen dezelfde zorgen had en voor dezelfde uitdagingen stond in hun woonplaats. Dit gemeenschappelijke belang is voor mij de hoeksteen van goede grensoverschrijdende samenwerking.

Wat betekent INTERREG voor u persoonlijk?

Will Bongaerts: Ik woon en werk al sinds jaren in de grensregio ERW. Voor mij is het samenkomen van twee culturen – in mijn geval de Nederlandse en de Duitse – een enorme verrijking. Deze verrijking gun ik iedereen, en INTERREG maakt dit voor velen mogelijk.

Rolf Laakmann: Ik ben opgegroeid in de grensstreek, heb Nederlanders in mijn familie en ben altijd blij dat ik de grens, die tegenwoordig vaak bijna onzichtbaar is, zonder identiteitscontroles of onderbrekingen kan passeren. INTERREG biedt mij in een professionele context de mogelijkheid om anderen te enthousiasmeren over deze vrijheid.

Wat heeft INTERREG/Europa mogelijk gemaakt?

Will Bongaerts: in het geval van KRAKE heeft INTERREG het mogelijk gemaakt dat bewoners van veel Nederlandse en Duitse dorpen elkaar een paar jaar lang hebben ontmoet. Daardoor zijn goede relaties en zelfs vriendschappen ontstaan, hebben dorpsbewoners echt van elkaar geleerd, van elkaars dorpen en culturen. Door de langere looptijd van het project (3,5 jaar) hadden ze ook echt de mogelijkheid om zich in gezamenlijke uitdagingen te verdiepen en initiatieven uit een ander dorp over te nemen. Veel goede relaties zijn blijven bestaan, ook na projecteinde.

Rolf Laakmann: Ik heb al verschillende INTERREG-projecten mogen begeleiden – maar wat KRAKE onderscheidt, is het ongelooflijke plezier en de energie die in de dorpen werd opgewekt door de ondersteunde activiteiten. Ik was erg onder de indruk van dit directe effect.