Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Prioriteit 1

grensoverschrijdende

innovatiekracht versterken

Slimme groei in de regio ondersteunen

Het versterken van de concurrentiekracht van de regio door slimme groei is de eerste prioriteit voor het nieuwe programma. Om als regio de goede concurrentiepositie in Europa verder te verstevigen zijn investeringen in onderzoek en ontwikkeling nodig. De sterke vertegenwoordiging van hoogwaardige technologische bedrijven en kennisinstellingen in de regio biedt de kans om – in constante grensoverschrijdende samenwerking – marktkansen te verbeteren en het MKB duurzaam te ondersteunen.

Voor het bereiken van de doelstellingen op het gebied van innovatie, vooral binnen de voor het programmagebied bijzonder relevante sectoren Agribusiness/Food, Health & Life Sciences, High Tech Systems & Materials (HTSM), Logistiek en Energie/CO2-reductie is het noodzakelijk om meer en betere grensoverschrijdende clusters te vormen, kennis- en productvalorisatie grensoverschrijdend vorm te geven en gezamenlijk onderzoek te doen. In het INTERREG V-programma wordt in de bovenstaande sectoren geïnvesteerd in de vorm van strategische initiatieven.


Doelstelling 1: Innovatie in het MKB

Als resultaat van de ondersteuning van projecten in prioriteit 1 worden product- en procesinnovaties in het MKB nagestreefd. Het resultaat van de bijdrage van het INTERREG-programma wordt positief beoordeeld als aan het einde van de programmalooptijd blijkt dat het percentage MKB’ers dat product- en/of procesinnovaties introduceert is gestegen.


Doelstelling 2: Energie en CO2-arme economie

De transitie van het energiesysteem en een duurzamer gebruik van natuurlijke hulpbronnen is zowel voor Duitsland als voor Nederland een van de belangrijkste prioriteiten en een grote uitdaging voor de grensregio in de komende jaren. Om de transitie van het energiesysteem te ondersteunen zijn nieuwe technologieën en innovaties nodig. Deze technologieën en innovaties leiden tot het versterken van de concurrentiekracht van de regio, maar zijn ook essentieel voor de ontwikkeling van het grensgebied tot een CO2-arme economie. Juist op dit gebied kan er grensoverschrijdend veel van elkaar geleerd worden.


Heeft u een projectidee?

Wilt u een grensoverschrijdend project in prioriteit 1 indienen? Maakt u dan gebruik van het formulier projectidee. Op basis van dit projectconcept kunt u uw projectidee bespreken met medewerkers van het regionale programmamanagement in uw regio. Samen met het regionale programmamanagements kunt u uw idee verder ontwikkelen en het indienen van de aanvraag voorbereiden. Hier vindt u de contactgegevens.