Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Organisatie

instanties &

programmastructuren

Organisatie en structuur van het programma

De uitvoering van het programma wordt door het Comité van Toezicht, waarin alle 14 INTERREG-partners vertegenwoordigd zijn, gecontroleerd. De leden van het Comité komen twee- tot driemaal per jaar bijeen en is het Comité hoogste gremium van het programma. In het Comité van Toezicht worden fundamentele besluiten over het programma en de programma-uitvoering genomen. De besluitvorming over projecten vindt echter plaats in vier regionale stuurgroepen. In de stuurgroepen zijn tevens de INTERREG-partners uit de respectievelijke regio vertegenwoordigd. Projecten binnen prioriteit 1 worden bovendien in het Innovatie-Overleg besproken. In dit gremium gaat het om de programmabrede bespreking en inhoudelijke beoordeling van projecten door programmapartners en experts.

De Managementautoriteit voor het INTERREG-programma Deutschland-Nederland is het ministerie van Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen (MWIDE), dat bij de Europese Commissie verantwoording aflegt voor het programma.

De Certificeringsautoriteit verricht de betalingen van alle cofinancieringsmiddelen aan de projectdragers en controleert bovendien de rechtmatige besteding van de gelden. De Beschikkende instantie (Bezirksregierung Münster) geeft de officiële beschikkingen voor de projecten af. Als onafhankelijke Auditautoriteit fungeert het ministerie van Financiën van Noordrijn-Westfalen, dat verantwoordelijk is voor de tweedelijnscontrole.

De vier regionale programmamanagements bij de Eems Dollard Regio, de EUREGIO, de Euregio Rijn-Waal en de euregio rijn-maas-noord begeleiden de projectuitvoering. Ze doen dienst als eerste aanspreekpartner voor de projectpartners, verwerken projectaanvragen en –verslagen en helpen bij het zoeken naar partners voor grensoverschrijdende projecten. De contactgegevens van de programmamanagements vindt u hier.

Het Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat begeleidt de uitvoering van het INTERREG-programma. Ook ondersteunt het de managementautoriteit bij het beheer van het programma en fungeert het als secretariaat van het Comité van Toezicht. Daarnaast verzorgt het secretariaat in overleg met de regionale programmamanagements de publiciteit voor het programma en stelt het de jaarverslagen op.