Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Documenten, downloads en publicaties

voorbeelden, sjablonen &

formulieren

Documenten projectaanvraag

Subsidiebepalingen INTERREG V Deutschland-Nederland (17-06-2016)

Formulier “projectidee”

Handboek monitoringsysteem InterDB 5 voor lead partners (versie mei 2017)

Handreiking projectconcept invullen InterDB5

Samenwerkingsovereenkomst voor projecten

Toelichting bij de samenwerkingsovereenkomst

Voorbeeld cofinancieringsverklaring

Verklaring niet-economische activiteiten onderzoeksinstellingen

De-minimis verklaring


Aanvraag kleine projecten

Zie ook de pagina “kleine projecten”

Leidraad voor het indienen van een aanvraag

Aanvraagformulier voor projecten tot 1000 euro subsidie

Aanvraagformulier voor projecten tot 25.000 euro subsidie


Informatiebladen voor projecten

Informatieblad personeelskosten

Informatieblad First Level Control

Informatieblad communicatie

Informatieblad staatssteun

Informatieblad aanbestedingen

Informatieblad elektronische Systemen

Informatieblad projectafronding


Documenten projectuitvoering

Urenregistratieformulier INTERREG V

Urenregistratieformulier voor vrijwilligerswerk

Toelichting bij de urenregistratie

Voorbeeld A3-poster voor projecten

Voorbeeld A3-poster voor projecten

Actuele grenswaarden voor aanbestedingen (geldig van 01-01-2016 t/m 31-12-2017)

Actuele grenswaarden voor aanbestedingen (geldig vanaf 01-01-2018)

Verklaring m.b.t. een boekhoudsysteem ten behoeve van het gebruik van elektronische bewijsstukken

Verklaring m.b.t. een elektronisch urenregistratiesysteem

Procedure voor het gebruik van kopieën bij controles voor nederlandse projectpartners


Algemene documenten

Samenwerkingsprogramma INTERREG Deutschland-Nederland 2014-2020 (Goedgekeurd door de EU-Commissie op 17-11-2014, gewijzigd op 30-11-2015)

INTERREG-overeenkomst 2014-2020 (ondertekend op 19-11-2014)

Verslag conform art. 14 VO 1299/2013 over het uitvoeringsjaar 2015

Verslag conform art. 14 VO 1299/2013 over het uitvoeringsjaar 2016

Verslag conform art. 14 VO 1299/2013 over het uitvoeringsjaar 2017

Verslag conform art. 14 VO 1299/2013 over het uitvoeringsjaar 2018

Programmahandboek voor lead partners en projectpartners (stand 30-05-2017)

Intern programmahandboek (alleen voor interne medewerkers)


Documenten programma-evaluatie

Evaluatieplan INTERREG V Deutschland-Nederland

Nulmeting barrièrewerking Duits-Nederlandse grens (vastgesteld op 19-06-2015)

Samenvatting eerste tussenmeting barrièrewerking van de Duits-Nederlandse grens (uitgevoerd in 2018)

Evaluaties 2016/2017 – Executive Summaries

Impact-evaluatie 2018-2019 rapport

Impact-evaluatie 2018-2019 samenvatting

Impact-evaluatie 2018-2019 Onepager


Brochures en jaarverslagen

Brochure “Het begint bij een idee – op weg naar een INTERREG-project”

Flyer “Vanzelfsprekend. Samen. Zonder Grenzen.”

Brochure “Bouwen aan Europa” met projectresultaten en -voorbeelden uit INTERREG IV

Brochure PEOPLE-TO-PEOPLE 2020 

Strategisch Initiatief “Agribusiness & Food”

Strategisch Initiatief “Health & Life Sciences”

Strategisch Initiatief “High Tech Systems & Materials”

Strategisch Initiatief “Logistiek”

Strategisch Initiatief “Energie & CO2-arme economie”

Balans Strategische Initiatieven

Jaarverslag 2020 (INTERREG V A-Programm)

Jaarverslag 2019 (INTERREG V A-Programma)

Jaarverslag 2018 (INTERREG V A-Programma)

Jaarverslag 2017 (INTERREG V A-Programma)

Jaarverslag 2016 (INTERREG V A-Programma)

Jaarverslag 2015 (INTERREG V A-Programma)

Jaarverslag 2014 (INTERREG IV A-Programma)


U kunt deze publicaties ook gratis in schriftelijke vorm bestellen. Geeft u dit a.u.b. via het contact-formulier aan ons door en vergeet niet, uw adres te vermelden!