Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

B-R(H)APSODIE - (B-RAP)

B-R(H)APSODIE - (B-RAP)

Het uitsterven van de bijen bedreigt onze biodiversiteit, voedselvoorziening en economie; ze zorgen voor bestuiving van gewassen. Er wordt veel onderzoek naar gedaan, echter zeer gering in onze regio waar juist het verlies van biodiversiteit nagenoeg het hoogste ter wereld is.
Universiteit Oldenburg en VHL Leeuwarden werken i.s.m. het Nederlands Centrum Bijenonderzoek, Ökowerk Emden en IMME Bourtanger Moor samen met een uniek ‘Citizen Science’-project. Kinderen, jongeren, docenten & hun eigen hommelvolken in de Eems-Dollard-regio worden ingezet om gegevens te verzamelen en bewustwording te versterken. Deze data wordt door de ‘jonge onderzoekers’ via de Inspektor B App geüpload. Ook worden de geluiden opgenomen van hun hommelvolk. In samenwerking met studenten van M.A. voor Popcultuur (Leeuwarden), Institut für Musik (Oldenburg) en alle betrokkenen is een Bumblebee Rapsodie gecomponeerd die op 21 juni 2018 simultaan door lokale orkesten werd uitgevoerd. De concerten in Buitenpost, Oldenburg en Emden waren verbonden via een satellietverbinding en waren op alle locaties via grote schermen te volgen. De lokale en regionale bevolking en het publiek van LF2018 hebben deze happening massaal bijgewoond.

Buitenpost, Oldenburg en Emden hebben er door B-RAP een publiekstrekker bij: De Oratorio, een sculptuur waarin bezoekers worden ondergedompeld in muziek die door bijen wordt gegenereerd. Via een webapplicatie zijn De Oratorio’s met elkaar verbonden.

Alle bezoekerscentra zijn voorzien van een Fenster zum Nachbarn-touchscreen met microfoon en camera. Hiermee kunnen bezoekers met elkaar in contact treden. Zo zijn bezoekers maar ook de partners blijvend grensoverschrijdend verbonden. Het Fenster zum Nachbarn-systeem zorgt ervoor dat alle gesproken woorden in real-time worden vertaald. Door het systeem wordt de kennis van elkaars taal als belemmering voor contact grotendeels weggenomen.

Door B-RAP is een blijvende grensoverschrijdende samenwerking in de Eems-Dollard-regio ontstaan tussen onderzoeksinstituten, bacheloropleidingen en bezoekerscentra. Via de webapplicaties (www.silenceofthebees.eu, www.facebook.com/SilenceoftheBeesEDR, etc.) en publieke activiteiten is B-RAP bijzonder zichtbaar. Niet alleen voor de participerende kinderen en jongeren die in de honderden lopen, maar ook voor de tienduizenden bezoekers van de partners en het publiek van Leeuwarden-Fryslân 2018.

Tijdens het Silence of the Bees/B-RAP-Bijensymposium van 22 september 2018 hebben we de handen ineengeslagen om samen verrassende lokale oplossingen te bedenken en uit te voeren om het tij voor de bij en andere bestuivers te keren. Op dit symposium zijn er inspirerende ideeën naar voren gekomen die de basis vormen voor verschillende BIJENPACTS. Om het tij voor de bij te keren
hebben verschillende partijen geconstateerd dat voor de aanpak hiervan meer samenhang en samenwerking gewenst is. De ondertekenaars van de BIJENPACTS constateren dat grotere impact gecreëerd kan worden door samen te werken, elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Ingrepen die zij zelf doen, worden in samenwerkingsverbanden vergroot, verbeterd of versneld. Het doel van de BIJENPACTS is dan ook om met de betrokken partijen samenwerking en samenhang te creëren, waarmee een afgestemd programma ontstaat om de bijenstand en dus de biodiversiteit te verhogen. De individuele BIJENPACTS maken onderdeel uit van een samenwerkingsconvenant.

Inmiddels is dit een ware beweging geworden: Tot nu toe hebben 35 gemeenten, bedrijven (zoals Wetterskip, Arriva, Landal Greenpark, etc.), natuurorganisaties (zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea etc.) en de provincie Fryslân een pact ondertekend. Het voornemen is om in 2020 de BIJENPACT ook in het noordwesten van Duitsland te introduceren.

Op 1 juli 2019 is een belangrijke spin-off van B-RAP gestart in de vorm van het grootschalige INTERREG NSR-project BEESPOKE. Met een totale begroting van € 4,1 miljoen over een periode van drieënhalf jaar brengt BEESPOKE een breed scala van 16 partners samen van beleidsmakers, onderzoeksinstituten, adviseurs en eindgebruikers uit 6 Noordzeeregio-landen. Het algemene doel van dit project is om met nieuwe methodes en kennis de biodiversiteit te verhogen en gelijktijdig de bestuiving van voedselgewassen door insecten met meer dan 10% te vergroten en zo duurzamere en veerkrachtigere agro-ecosystemen te creëren.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

859.040,73 €

Projectlooptijd

1.7.2017 - 30.9.2021

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Gemeente achtkarspelen

Projectpartners

Emder Bürgerstiftung Regionales Umweltzentrum Ökowerk Emden, Botanischer Garten der Carl von Ossietzky-Universität, Förderverein IMME Bourtanger Moor e.V., Hogeschool Van Hall Larenstein,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Gemeente achtkarspelen 100.847,26 €
MB Niedersachsen 58.704,96 €
EFRE / EFRO 380.212,82 €
Botanischer Garten der Carl von Ossietzky-Universität 85.674,47 €
Hogeschool Van Hall Larenstein 26.545,50 €
Förderverein IMME Bourtanger Moor e.V. 0,00 €
Provincie Fryslân 58.704,96 €
Emder Bürgerstiftung Regionales Umweltzentrum Ökowerk Emden 67.496,80 €