Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Bio-TecH2

Biowaterstofproductie als een toekomstgerichte technologie voor energie- en brandstofproductie

Bio-TecH2 is het antwoord op de uitdagingen van duurzame energie en grondstofvoorziening in de EUREGIO. Biogene waterstofproductie is op dit moment de meest ecologische en duurzame manier om waterstof te produceren. Bio-TecH2 gebruikt alleen duurzame biomassa en afval voor de productie van waterstof en kan met behulp van restwarmte (37 – 55 °C) worden geproduceerd. Industriële productie van waterstof, bv. Hoge temperatuur elektrolyse of stoomreforming, zijn daarentegen zeer energie-intensief, met temperaturen tot 1.700 °C en drukken tot 300 bar. Deze maken vrijwel uitsluitend gebruik van fossiele brandstoffen. Het Bio-TecH2 proces biedt de mogelijkheid om in de toekomst ook een regeneratieve en duurzame productiemethode van waterstof aan te bieden. Het proces biedt flexibiliteit, diversiteit en maakt het mogelijk de energiesectoren te verbinden: elektriciteit, warmte en mobiliteit. In de context van sectorkoppeling worden synergie-effecten benut en onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen en grondstoffen gegarandeerd. Door de mogelijkheid reststoffen te gebruiken kunnen energieverbruik en materiaal-kringlopen gesloten worden, waardoor de technologie ideaal kan worden geïntegreerd in het concept van de ´circular economy´.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

700.558,10 €

Projectlooptijd

1.4.2019 - 30.6.2022

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Fachhochschule Münster

Projectpartners

Bioenergiecluster Oost Nederland, PlanET Biogastechnik GmbH, Schellekens Consultancy, Bieleman Consulting,

Project
Financiering

Financier Bedrag
EFRE / EFRO 350.279,00 €
Provincie Overijssel 26.778,00 €
Fachhochschule Münster 96.551,10 €
Bioenergiecluster Oost Nederland 17.725,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 40.168,00 €
PlanET Biogastechnik GmbH 51.055,50 €
MWIDE NRW 66.946,00 €
Bieleman Consulting 17.010,93 €
Provincie Gelderland 0,00 €
Schellekens Consultancy 34.044,57 €