Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

CROCO

Cross border coordination in Oost-Nederland-Münsterland

In dit project zullen voor het eerst in een onderling overeengekomen vorm de provincies, regio’s en Kreise / Kreisfreie Stadt in het EUREGIO-deelgebied Oost-Nederland (in dit geval Overijssel en Gelderland wat betreft de regio’s Twente en Achterhoek) en het Münsterland met medewerking van de Bezirksregierung Münster samenwerken. De partners hebben hiertoe bij monde van hun politieke vertegenwoordigers op 14 december 2018 het ‘Memorandum Münsterland – Oost-Nederland’ ondertekend.

De overkoepelende doelstelling van het memorandum is de versterking van de landelijk gestructureerde grensregio in het bovengenoemde EUREGIO-gebied die alleen al door haar ligging (nationaal perifeer, grensoverschrijdend beperkte omgeving) op verschillende terreinen benadeeld is (bijv. de ‘doorlaatbaarheid’ van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, geen of gebrekkige kennis van de buurtaal, ontbrekende erkenning van diploma’s in het buurland, tekortkomingen in het stads- en streekvervoer, belemmeringen in het grensoverschrijdend vervoer).

Deze doelstelling moet worden bereikt met behulp van een efficiënte en afgestemde uitvoering van concrete grensoverschrijdende maatregelen en afzonderlijke projecten. Hiervoor hebben de memorandum-partners, rekening houdend met de EUREGIO-strategie 2030, vijf themagebieden gedefinieerd (onderwijs en (beroeps)opleidingen, arbeidsmarkt, economie, infrastructuur, monitoring / grensstatistiek) en afspraken gemaakt over acties die in het kader van het project in 17 concrete maatregelen moeten worden vertaald.

De centrale aansturing van het proces vindt plaats door een coördinatiepunt dat de partners van het memorandum bij de EUREGIO willen onderbrengen. Dit coördinatiepunt heeft als taak om de geplande maatregelen centraal aan te sturen en te coördineren en de voortgang van het gehele project te bewaken en continu te evalueren. De 17 maatregelen zelf zijn geen onderdeel van de projectaanvraag. De uitvoering ervan vindt onafhankelijk en separaat plaats.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

345.677,00 €

Projectlooptijd

1.8.2019 - 30.6.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

EUREGIO

Project
Financiering

Financier Bedrag
Provincie Gelderland 41.290,00 €
EFRE / EFRO 172.838,00 €
Provincie Overijssel 41.290,00 €
MWIDE NRW 51.852,00 €
EUREGIO 38.407,00 €