Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

E & D Agro

E & D Agro

Het project E&D Agro, Energietransitie en Droging in de Agro, dat sinds 01-01-2019 loopt, ontwikkelt innovaties voor het drogen van agrarische producten, het verbeteren van aardsondes voor warmtepompen en de energietransitie van machines door het vervangen van verbrandingsmotoren door elektrische aandrijvingen. Het is een project met 7 Nederlandse en Duitse partners.
De voetafdruk van de landbouw moet in brede zin worden gezien; een verwerkingsproces zoals drogen heeft bijvoorbeeld een zeer grote energie-input. Naast het directe kostenaspect dat voortvloeit uit het gebruik van fossiele brandstoffen, spelen ook indirecte aspecten in toenemende mate een rol. Afnemers van producten eisen dat de voetafdruk van de waardeketen drastisch wordt verkleind. Dit vraagt om innovaties. Het project onderzoekt nieuwe technieken en ontwikkelt alternatieven. In een pilotproject wordt een bestaande droogvloerinstallatie op LPG omgebouwd naar een systeem dat gebruik maakt van elektriciteit uit een PV-installatie, warmte van het dak en een warmtepomp die gebruik maakt van omgevingslucht (in de zomer) en warmte uit de grond (in de winter). In een ander proefproject zullen geothermische sondes worden verbeterd door een nieuw ontwerp en het gebruik van nieuwe materialen. Op deze manier kan veel meer warmte uit de grond worden “geoogst” dan met de huidige kunststof sondes. In een derde pilot zal gebruik worden gemaakt van mobiele drooginstallaties in scheepscontainers. Dit systeem, waarbij de geoogste producten in de buurt van het veld worden gedroogd zonder dat ze ver moeten worden getransporteerd, maakt het mogelijk om zeer efficiënt te werken, waarbij ook hier duurzame energie wordt gebruikt. Ook voor andere machines die hierbij een rol spelen, bijvoorbeeld als boorapparatuur, worden innovaties ontwikkeld om de uitstoot en CO2-voetafdruk tot een minimum te beperken.
Op dit moment (september 2020) zijn de onderdelen die betrekking hebben op het onderwerp boren en aardingssondes al vergevorderd. De droogconcepten zijn in voorbereiding en de bouw wordt gestart om de eerste praktijkproeven in de komende oogstperiode te kunnen uitvoeren.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

959.009,00 €

Projectlooptijd

1.1.2019 - 30.6.2022

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Machinefabriek Boessenkool B.V.

Projectpartners

FH Münster, ADLER Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG, VNK B.V., Mts Van der Veen, MB Brunnenbau GmbH, Van der Mheen Kruidenzaadteelt & Consultancy,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Provincie Gelderland 25.394,75 €
MWIDE NRW 101.581,00 €
Provincie Drenthe 25.394,75 €
FH Münster 11.818,75 €
ADLER Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG 47.403,00 €
MB Brunnenbau GmbH 24.169,00 €
Provincie Overijssel 25.394,75 €
Van der Mheen Kruidenzaadteelt & Consultancy 36.202,50 €
EFRE / EFRO 584.254,00 €
Provincie Flevoland 25.394,75 €
Machinefabriek Boessenkool B.V. 73.420,00 €
Mts Van der Veen 76.614,25 €
VNK B.V. 111.467,50 €