Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Entwicklung Lichtsysteme / Ontwikkeling verlichtingsysteem

Multispectral Composition Optimization and Control of Multi-Spectral led fixtures

Binnen het project Intelligente Lichtsystemen zijn lichtbronnen ontwikkeld op basis van het soort-specifiek cognitief geheugen en is de kunstmatige verlichting in pluimveestallen zo aangepast dat het overeenkomt met het oorspronkelijk habitat van een kalkoen of kip.
Duitsland en Nederland zijn wereldwijd voorlopers op het gebied van progressieve wetgeving inzake dierenwelzijn. Recente studies illustreren het probleem van ongewenst gedrag (bijvoorbeeld verenpikken en kannibalisme) in de moderne pluimveehouderijen en de dramatische daling van levenskwaliteit van de dieren.
Deskundigen en wetenschappers zijn breed van mening dat innovatief licht, gebaseerd op moderne LED-technologie, een positieve invloed op de meeste van deze problemen kan hebben.
Het gebruik van armaturen in de veehouderij was alleen gebaseerd op de verlichtingsbehoefte van de mens. Mens en pluimvee verschillen echter erg in perceptie van lichtkleur en -helderheid.
Het uitgevoerde project behelsde een breed onderzoek naar de optimale licht samenstelling, om zo met een tijdige oplossing de bestaande problematiek aan te kunnen pakken. Vanuit het project is een armaturenlijn ontwikkeld voor pluimveehouderij. Het zijn verschillende armaturen die alle hoogtes van stallen van de juiste lichtspreiding kunnen voorzien. Het geoptimaliseerde verlichtingssysteem is specifiek in te regelen voor toepassing bij verschillende soorten pluimvee gedurende de groei.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

2.185.583,02 €

Projectlooptijd

1.12.2016 - 30.11.2019

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Led Factory BV

Projectpartners

ME International Installation GmbH, Hochschule Osnabrück,Fachgebiet Tierhaltung und Produkte, FLI Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für Tierschutz und Tierhaltung, Meller International GmbH,

Project
Financiering

Financier Bedrag
ME International Installation GmbH 57.213,02 €
EFRE / EFRO 1.092.791,01 €
FLI Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für Tierschutz und Tierhaltung 79.126,18 €
Led Factory BV 638.833,75 €
Provincie Fryslân 100.203,62 €
Hochschule Osnabrück,Fachgebiet Tierhaltung und Produkte 117.211,82 €
Meller International GmbH 0,00 €
MB Niedersachsen 100.203,62 €