Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

euregio-Xperience 2.0

euregio-Xperience 2.0

De blik over de grens is voor mbo-studenten nog niet altijd vanzelfsprekend. Waar een verblijf in het buitenland aan hogescholen en universiteiten al bijna normaal is, is de barrièrewerking van de grens in het beroepsonderwijs in de euregio nog duidelijk merkbaar. Vaak loopt een grensoverschrijdende carrière stuk op kleine dingen zoals een verkeerde sollicitatiebrief of de ontbrekende taalkennis.

Met het project “euregio-Xperience 2.0” bouwt de euregio rijn-maas-noord samen met een aantal mbo-scholen en Berufskollegs uit de grensregio voort op de resultaten van het voorgaande project. Met aanvullende activiteiten en een nog sterkere focus op de uitwisseling over de grens en de verbinding met bedrijven in de regio, zullen 600 mbo-studenten de kans krijgen om de arbeidsmarkt in het buurland te verkennen. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor een succesvolle euregionale carrière en wordt er een verdere stap gezet richting de gezamenlijke Duits-Nederlandse arbeidsmarkt.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

643.972,89 €

Projectlooptijd

1.7.2019 - 30.9.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

euregio rhein-maas-nord

Projectpartners

Berufskolleg Vera Beckers, Berufskolleg Viersen, Stichting CITAVERDE College, Stichting Gilde Opleidingen, Stichting Werkgelegenheid Groen Onderwijs, Berufskolleg Geldern, Rhein-Maas Berufskolleg, Berufskolleg Rheydt-Mülfort für Wirtschaft und Verwaltung, Berufskolleg Volksgartenstraße, Berufskolleg Weingartstraße, Berufskolleg Uerdingen, Berufskolleg Kaufmannsschule, Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein, Stichting Yuverta,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Berufskolleg Rheydt-Mülfort für Wirtschaft und Verwaltung 0,00 €
Berufskolleg Vera Beckers 0,00 €
Berufskolleg Weingartstraße 0,00 €
MWIDE NRW 96.595,93 €
Berufskolleg Viersen 0,00 €
Berufskolleg Uerdingen 0,00 €
EFRE / EFRO 321.986,44 €
Berufskolleg Geldern 0,00 €
Berufskolleg Kaufmannsschule 0,00 €
Stichting Yuverta 0,00 €
Stichting CITAVERDE College 11.964,60 €
Provincie Limburg 96.595,93 €
Stichting Gilde Opleidingen 11.964,60 €
euregio rhein-maas-nord 104.865,39 €
Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein 0,00 €
Rhein-Maas Berufskolleg 0,00 €
Berufskolleg Volksgartenstraße 0,00 €
Stichting Werkgelegenheid Groen Onderwijs 0,00 €