Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

EuregioRail

Euregionaal spoorproject EuregioRail

EuregioRail: Samen voor betere mobiliteit

Snel, comfortabel en duurzaam per trein de grens over: dat is het doel van de EUREGIO, provincie Overijssel en Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe in het project EuregioRail.

De EUREGIO ligt in het midden van Europa en verbindt de gemeenten, provincies en steden in een deel van Overijssel en Noordrijn-Westfalen. Goede bereikbaarheid speelt een belangrijke rol voor de economische ontwikkeling in de netwerken tussen Zwolle, Twente, Münster en Dortmund: Alleen tussen Münster en Enschede reizen dagelijks meer dan 10.000 mensen met de trein – en de aantallen stijgen al jaren gestaag. Nadeel is dat voor al deze reizigers, zoals forenzen, families, studenten en toeristen de grens tussen Nederland en Duitsland nog echt voelbaar is: op het station van Enschede moeten alle reizigers overstappen en het juiste kaartje bemachtigen voor hun verdere reis. Dit past niet meer bij deze tijd: Om voor gebruikers een echt alternatief voor de auto te creëren, moet de trein snel, comfortabel en goed bereikbaar zijn

Daarom maakt de EUREGIO zich samen met de provincie Overijssel en het Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) sterk voor de aanleg van een doorgaande treinverbinding tussen Münster en Zwolle – onder de naam EuregioRail.

Snel, comfortabel en duurzaam reizen met EuregioRail

Om dit te bereiken zet het EuregioRail-project in op: elektrificatie van het spoor van Münster naar Enschede, zodat hierin de toekomst elektrische treinen kunnen rijden, die sneller en stiller zijn en minder uitstoot veroorzaken. Op het Nederlandse traject tussen Zwolle en Enschede maken extra sporen een hogere frequentie, oftewel meer treinen per dag, mogelijk. En op het station van Enschede worden de sporen verbonden, zodat een overstap niet meer nodig is. Aan Duitse zijde wordt ook de frequentie van treinen verhoogd en de reistijd verkort, zowel richting Münster als Dortmund. Hiervoor is eveneens uitbreiding van de sporen noodzakelijk. Ten slotte wordt ook ingezet op het gebruik van batterijtreinen voor het traject Enschede-Dortmund en het doortrekken van deze verbinding naar Hengelo.

Het resultaat: kortere reistijden, meer comfort en positieve effecten op het milieu. Vanaf 2028 gaan passagiers hiervan profiteren. Het spoor wordt hiermee een reëel alternatief voor de automobilist.

Wat is de betekenis van EuregioRail buiten de regio?

De EUREGIO heeft op dit moment vier internationale treinverbindingen. Met EuregioRail worden de bestaande verbindingen in het grensgebied verbeterd én worden ook regio’s beter met elkaar verbonden door slimme, nieuwe aansluitingen. Aan de Duitse zijde is het project geïntegreerd in de plannen voor de Münsterland S-Bahn en Deutschland-Takt en aan Nederlandse zijde levert EuregioRail een bijdrage aan de doelstellingen van het Toekomstbeeld OV 2040. EuregioRail heeft bovendien een Europese dimensie: Het project verbindt de regio’s Amsterdam, Münsterland, Twente en Zwolle met de North Sea-Baltic Corridor van de trans-Europese netwerken (TEN-T).

EuregioRail zet zich daarom in voor het verbinden van regio’s, het overbruggen van nationale grenzen en een betere samenwerking tussen Nederlandse en Duitse instellingen voor duurzame grensoverschrijdende verkeersverbindingen. 

Het project EuregioRail is onderdeel van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland en wordt ondersteund door de Europese Unie, de provincie Overijssel, Nahverkehr Westfalen Lippe (NWL) en het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie (MWIDE) van Noordrijn-Westfalen. Andere medefinanciers zijn Gemeente Enschede, Kreis Coesfeld, Kreis Steinfurt, Kreis Borken, Regio Achterhoek, Regio Twente, Regio Zwolle, Stadt Münster, Stadt Osnabrück, gemeente Hengelo en gemeente Almelo.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.682.231,57 €

Projectlooptijd

1.12.2019 - 30.9.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

EUREGIO

Projectpartners

Partner Provincie Overijssel, Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL),

Project
Financiering

Financier Bedrag
Partner Provincie Overijssel 0,00 €
Zweckverband SPNW Münsterland (ZVM / NWL) 0,00 €
Stad Osnabruck 5.000,00 €
Stadt Munster 5.000,00 €
EFRE / EFRO 773.690,87 €
EUREGIO 0,00 €
Kreis Coesfeld 5.000,00 €
Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) 100.000,00 €
MWIDE NRW 163.534,03 €
Gemeente Enschede 10.000,00 €
Kreis Steinfurt 15.000,00 €
Regio Twente 15.000,00 €
Kreis-Borken 15.000,00 €
Regio Zwolle 15.000,00 €
Provincie Overijssel 555.006,67 €
Regio Achterhoek 5.000,00 €