Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

FOOD 2020 - Phase II

Toekomstoffensief voor de Duits-Nederlandse foodsector

In het hele Nederlands-Duitse INTERREG-gebied speelt de foodsector economisch gezien een grote rol. Tegelijkertijd is het aandeel mkb-bedrijven in de sector zeer hoog, aan weerszijden van de grens. De wereldwijde economische ontwikkelingen en de steeds hogere eisen van de consument vragen veel van deze bedrijven

Met de Europa 2020-strategie heeft de Europese Commissie een duidelijke richting gegeven aan de ontwikkelingen binnen Europa. Binnen FOOD2020 Fase II worden de hoofdlijnen en doelen van Europa 2020 vertaald naar de foodsector in de grensregio om zo de innovatiekracht van de sector in de regio op de lange duur te versterken.
Om het strategisch initiatief AgriBusiness & Food van INTERREG Programma Deutschland-Nederland te ondersteunen, biedt FOOD2020 kansen voor het ontwikkelen van nieuwe producten en processen. Het bedrijfsleven, en met name de deelnemende mkb-bedrijven, wordt ondersteund in zijn innovatiekracht. Zo kunnen de bedrijven hun economische perspectieven voor de toekomst veiligstellen.

Thematische bijdragen aan het strategisch initiatief kunnen door het mkb in de volgende uitdagingen worden uitgewerkt: duurzaamheid, voedselveiligheid, gezonde voeding, voedselzekerheid en sociale innovatie.

Er is een budget van 4,4 miljoen euro uitgetrokken voor 21 innovatieprojecten en 7 Denktanks. De innovatieprojecten zijn grensoverschrijdend en worden uitgevoerd door partners in Nederland en Duitsland. De projectkosten met een maximum van 270.000 euro worden voor 50% gefinancierd. Binnen de Denktanks werken wetenschappers en experts samen met bedrijven in meerdere sessies aan oplossingen voor actuele vraagstukken binnen de foodsector. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als alternatieve eiwitbronnen, circulaire economie en clean labelling.

Lead partner DIL e.V. en de regionale coördinatoren BOM, LIOF, NV NOM, TCNN en Oost NL, alsmede FPI e.V. en GIQS e.V. ondersteunen de deelnemende bedrijven.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

4.461.059,50 €

Projectlooptijd

1.7.2018 - 30.6.2022

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

DIL e.V. - Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V.

Projectpartners

Oost NL - Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV, FPI - Food Processing Initiative e.V., N.V. NOM - Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, BOM - Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, LIOF - NV Industriebank LIOF- Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij, GIQS e.V., TechnologieCentrum Noord-Nederland, Partner KMU/ MKB, Partner Wissenseinrichtungen/ kennisinstellingen,

Project
Financiering

Financier Bedrag
N.V. NOM - Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland 0,00 €
Provincie Flevoland 0,00 €
GIQS e.V. 9.490,00 €
Provincie Gelderland 30.000,00 €
Provincie Drenthe 30.000,00 €
BOM - Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 0,00 €
Provincie Noord-Brabant 30.000,00 €
DIL e.V. - Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V. 50.895,00 €
Partner Wissenseinrichtungen/ kennisinstellingen 118.981,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 238.000,00 €
Provincie Groningen 30.000,00 €
EFRE / EFRO 2.049.932,50 €
TechnologieCentrum Noord-Nederland 0,00 €
Provincie Overijssel 30.000,00 €
MWIDE NRW 224.000,00 €
Provincie Fryslân 30.000,00 €
Provincie Limburg 30.000,00 €
FPI - Food Processing Initiative e.V. 12.396,00 €
Oost NL - Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV 0,00 €
Partner KMU/ MKB 1.418.140,00 €
LIOF - NV Industriebank LIOF- Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij 0,00 €
MB Niedersachsen 229.200,00 €