Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

FOOD2020

Nieuwe voedselproducten voor 2020. Toekomstoffensief voor de Duits-Nederlandse foodsector

In heel het Duits-Nederlandse INTERREG-gebied speelt de foodsector economisch gezien een grote rol. Tegelijkertijd is het aandeel MKB-bedrijven in de sector het zeer hoog, aan weerszijden van de grens. Met name van de MKB-bedrijven wordt zeer veel gevraagd, kijkende naar de wereldwijde economische ontwikkelingen en de consumenten die steeds hogere eisen stellen.

Om de concurrentiekracht van de foodsector in de regio te versterken en bedrijven zo voor te bereiden op het jaar 2020, richt het FOOD2020-project zich uitdrukkelijk op het Europese 2020-concept voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

In innovatieprojecten en haalbaarheidsstudies werken middelgrote en kleine bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk aan innovatieve ontwikkelingen. Voorbeelden van projectthema’s zijn de ontwikkeling van biobased verpakkingsoplossingen, voeding op basis van insecten of oplossingen om gecontroleerd planten te verbouwen in stedelijk gebied. Ook de ontwikkeling van een app met spelelementen voor interne scholing en de organisatie van een Duits-Nederlands stageprogramma zijn onderwerpen van Food2020.

Het project is nu afgerond en heeft geleid tot een groot aantal nieuwe producten, processen, services en oplossingen voor bestaande en toekomstige uitdagingen in de foodsector. Op de homepage van FOOD2020 www.food2020.eu zijn wat resultaten gepubliceerd.

Het projectconsortium, met DIL als coördinator, wordt een tweede fase van FOOD2020 uitvoeren. Daarin wil men bedrijven ondersteunen bij de praktijktest van succesvolle ideeën uit de haalbaarheidsstudies en op die manier de regio voorbereiden op de uitdagingen die nog in het verschiet liggen. Met een budget van ca. 4,4 miljoen euro kunnen nog eens 19 innovatieprojecten worden ondersteund. Ook worden er 7 Denktanks gevormd rond concrete onderwerpen. Die zullen zich gedurende een langere periode bezighouden met concrete kwesties rondom de toekomst van ons voedsel vanuit het perspectief van de bedrijven.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

5.174.179,79 €

Projectlooptijd

1.7.2015 - 31.12.2018

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

DIL e.V. - Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V.

Projectpartners

Oost NL - Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV, FPI - Food Processing Initiative e.V., NieKE - Niedersächsisches Kompetenzzentrum Ernährungswirtschaft, N.V. NOM - Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, BOM - Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, LIOF - NV Industriebank LIOF- Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij, Food Valley NL, GIQS e.V., Partner KMU / MKB , Partner Wissenseinrichtungen / kennisinstellingen,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Provincie Flevoland 18.360,95 €
Provincie Fryslân 18.360,95 €
BOM - Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 0,00 €
LIOF - NV Industriebank LIOF- Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij 0,00 €
Oost NL - Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV 0,00 €
Provincie Groningen 18.360,95 €
GIQS e.V. 0,00 €
Food Valley NL 0,00 €
MWIDE NRW 206.561,40 €
EFRE / EFRO 2.506.875,71 €
Provincie Drenthe 18.360,95 €
Partner Wissenseinrichtungen / kennisinstellingen 161.306,88 €
FPI - Food Processing Initiative e.V. 0,00 €
MB Niedersachsen 206.561,40 €
Provincie Noord-Brabant 27.541,92 €
DIL e.V. - Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V. 0,00 €
N.V. NOM - Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland 0,00 €
Provincie Limburg 27.541,92 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 247.873,28 €
NieKE - Niedersächsisches Kompetenzzentrum Ernährungswirtschaft 0,00 €
Provincie Gelderland 18.360,95 €
Partner KMU / MKB 1.679.751,61 €
Provincie Overijssel 18.360,95 €