Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

GIS 2014-2022

Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat

Dit project is onderdeel van de technische bijstand van het INTERREG-programma. Daaronder vallen alle instanties die samen verantwoordelijk zijn voor het programmabeheer.

Het Gemeenschappelijk INTERREG-secretariaat (GIS) is gevestigd bij de Euregio Rijn-Waal in Kleve en begeleidt de technische uitvoering van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland. Als centraal coördinatiepunt ondersteunt het GIS de managementautoriteit en fungeert het als secretariaat van het Comité van Toezicht – het belangrijkste besluitvormingsgremium waarin alle partners zijn vertegenwoordigd.

Dagelijkse taken van het GIS zijn bijvoorbeeld:
– Programmamonitoring- en evaluatie: d.m.v. jaarverslagen en evaluatieberichten onderzoeken of de doelen worden bereikt.
– Coördinatie van de First Level Control-instantie, die de declaraties van alle projecten controleert.
– Programmacommunicatie: PR, website, Social Media, maar ook de communicatie tussen de verschillende partners en met de EU.
– Kwaliteitsmanagement: bijvoorbeeld overleg over de interpretatie en handhaving van subsidieregelingen, beheer van het online-monitoringsysteem InterDB.
– Voorbereiding van het Comité van Toezicht en afstemming van de te bespreken thema’s met de voorzitter.
– Informeren en adviseren van projecten en partners over de programmamogelijkheden en resultaten.
– Onderhouden van contacten met andere programma’s in Europa, leveren van input in de lobby voor de toekomst van de structuurfondsen.

Klikt u hier voor de contactgegevens en volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

Project
Informatie

Geplande projectkosten

4.866.180,00 €

Projectlooptijd

19.1.2015 - 31.12.2022

Prioriteit

Technische bijstand

Lead Partner

Euregio Rhein-Waal

Project
Financiering

Financier Bedrag
Euregio Rhein-Waal 0,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 897.396,99 €
MB Niedersachsen 430.275,64 €
Provincie Overijssel 31.655,00 €
EFRE / EFRO 2.487.297,62 €
Provincie Gelderland 31.655,00 €
MWIDE NRW 987.899,75 €