Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

H2 Chance

Decentrale productie en gebruik van groene waterstof als kans voor het platteland en voor het verbeteren van de klimaatimpact van biogas

Het project is een gezamenlijk initiatief van drie Nederlandse en drie Duitse organisaties (4 MKB’s, een onderzoeksinstituut en een provincie), die samen onderzoek, activiteiten en public relations uitvoeren om de klimaatimpact van biogasinstallaties te verbeteren. Het verhogen van de efficiëntie van biogasinstallaties aan beide zijden van de grens door middel van het principe van H2-injectie is een essentieel aspect. De noodzaak hiertoe vloeit voort uit de toegenomen concurrentie om grondstoffen en de aanscherping van het vergoedingssysteem in NL en D.

Het principe is gebaseerd op het invoeren van waterstof in een vergister. De waterstof wordt geproduceerd door middel van elektrolyse met elektriciteit uit een duurzame bron. De waterstof wordt duurzaam geproduceerd in twee testinstallaties (één in Nederland, één in Duitsland) en op verschillende manieren aan de vergister toegevoerd. Het doel is om de biogasproductie

efficiënter te maken door middel van een biochemisch proces; dit geeft het geproduceerde gas een hogere kwaliteit (meer CH4 en minder CO2) en de benodigde biomassa-input per geproduceerde eenheid biogas is lager. Naast waterstof wordt ook zuurstof geproduceerd tijdens de elektrolyse. De zuurstof wordt ook gebruikt om het rendement in de fermenter en in de WKK-motor te verhogen.

Op basis van praktijkonderzoek zal het project laten zien hoe dit technisch en organisatorisch het beste kan worden gedaan tegen de achtergrond van de verschillende omgevingsfactoren in beide landen. Onderdeel van het project is ook de overgang naar een situatie waarin dit principe in onze regio op grote schaal wordt toegepast. De bedrijven zullen worden aangesproken en de energie- en economische factoren zullen worden berekend.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

225.924,50 €

Projectlooptijd

1.11.2020 - 1.6.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

3N Kompetenzzentrum Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe und Bioökonomie e.V.

Projectpartners

Dankers Bio Energy BV, Partner provincie Fryslân, B.E.S.GmbH & Co.KG, dnl-contact GmbH & Co KG, Byosis Group BV,

Project
Financiering

Financier Bedrag
MB Niedersachsen 11.298,00 €
Provincie Groningen 2.824,00 €
Provincie Fryslân 2.824,00 €
Dankers Bio Energy BV 18.926,00 €
Partner provincie Fryslân 7.838,00 €
3N Kompetenzzentrum Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe und Bioökonomie e.V. 19.039,50 €
dnl-contact GmbH & Co KG 12.778,00 €
Byosis Group BV 12.861,00 €
B.E.S.GmbH & Co.KG 18.926,00 €
Provincie Overijssel 2.824,00 €
EFRE / EFRO 112.962,00 €
Provincie Drenthe 2.824,00 €