Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

InMediValue

Innovation in medical imaging value chains

De doelstellingen van het InMediValue-project zijn:

– De succesvolle ontwikkeling van een 3D mammografie onderzoeksmethode die gepaard gaat met minder pijn om te komen tot een hogere kwaliteit en een hoger deelnamepercentage aan borstkankerscreening
– De succesvolle ontwikkeling van een technologie die gebaseerd is op kunstmatige intelligentie, voor de 3D-mammografie beeldanalyse t.b.v. betere analyse van kalkafzettingspatronen in de radiologische diagnose
– De succesvolle ontwikkeling van een multimodale imaging-marker, zodat de chirurgen de lymfeklieren of de tumoren kunnen lokaliseren door middel van innovatieve imagingtechnieken

Het is de bedoeling dat praktische probleemstellingen op het terrein van de medische imaging vraaggericht worden opgepakt, bv. vanuit het academisch ziekenhuis als gebruikers, zodat oplossingen in een samenwerking tussen de hogescholen en de betrokken bedrijven kunnen worden uitgewerkt. De betrokken onderzoeksinstellingen en bedrijven werken aan oplossingen, krijgen inzichten en beschermen deze, om deze op korte, middellange en lange termijn aan patiënten te kunnen aanbieden. Daarnaast moeten de zich in de ontwikkelingsfase bevindende producten van de betrokken bedrijven rijp worden gemaakt voor de markt en grensoverschrijdend toegankelijk worden gemaakt voor uitvoering en analyse van mammografieonderzoeken.

De projectpartners hebben al zeer goede grensoverschrijdende successen geboekt in het consortium, dat uitstekend samenwerkt, en zijn ervan overtuigd dat de ambitieuze doelstellingen van het InMediValue-project tegen het einde van het project zullen zijn bereikt.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

3.437.839,94 €

Projectlooptijd

1.10.2018 - 31.5.2022

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Fachhochschule Münster

Projectpartners

TAFH Münster GmbH, Cysal GmbH, Sigmascreening BV, ScreenPoint Medical BV, MIRA-Institut, Universität Twente, Institut für Klinische Radiologie, Holland Innovative,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Institut für Klinische Radiologie 94.463,00 €
TAFH Münster GmbH 0,00 €
Provincie Overijssel 81.311,60 €
Fachhochschule Münster 264.088,54 €
EFRE / EFRO 1.718.919,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 182.951,00 €
Cysal GmbH 58.399,00 €
MIRA-Institut, Universität Twente 59.540,00 €
ScreenPoint Medical BV 304.144,00 €
Sigmascreening BV 154.020,79 €
Provincie Gelderland 40.655,80 €
Holland Innovative 174.429,21 €
MWIDE NRW 304.918,00 €