Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Intelligent lichtsysteem - Intelligentes Lichtsystem

Intelligent lichtsysteem

Op alle gebieden van de pluimveehouderij kunnen verenpikken en kannibalisme voorkomen zo ook bij het houden van de dieren onder ecologische omstandigheden of bij vrije uitloop. Onderzoek wijst uit dat licht (spectrum, lichtintensiteit, frequentie) steeds meer naar voren komt als relevante factor. Bij pluimvee dient de verlichting zo correct mogelijk het daglicht te simuleren, welke overeenkomstig moet zijn met de natuurlijke omgeving. Dit betekent bij kalkoenen het spectrum: steppen, dunne bebossing en bergen, bij legkippen het oerwoud (Kämmerling et al. 2017).
In het kader van “Multispectral Composition Optimalisatie en Controle van de Multi-Spectral LED armaturen” werden LED-armaturen ontwikkeld met een variabel lichtspectrum welke is afgesteld op pluimvee.

In het project “intelligente verlichtingssystemen”, zullen deze armaturen in de praktijk verder worden geoptimaliseerd en getest. Verenpikken en kannibalisme kunnen binnen een zeer korte tijd een probleem worden in een stal, dus het is noodzakelijk om snel en automatisch op dit probleem te kunnen reageren. Dit wordt gedaan door de verlichting automatisch aan te laten passen. Het doel van het project is een actief reagerend lichtsysteem door middel van kunstmatige intelligentie.
Om dit te bereiken dient er eerst een onderzoek onder gecontroleerde omstandigheden te komen om de systemen te optimaliseren. Hiervoor is de gegevensverzameling en evaluatie van: het diergedrag, dierprestaties en diergezondheid nodig.

Met als doel om het optimale lichtspectrum te vinden voor kalkoenen en legkippen. Met dit spectrum kan de kunstmatige intelligentie de lichten zo sturen dat de problemen van verenpikken en kannibalisme worden vermeden.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.155.475,50 €

Projectlooptijd

1.7.2019 - 30.6.2022

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Led Factory BV

Projectpartners

Hochschule Osnabrück,Fachgebiet Tierhaltung und Produkte, FLI Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für Tierschutz und Tierhaltung, COSMONIO IMAGING B.V., COSMONiO IMAGING B.V. (overname per 17-09-2020 Intel Benelux BV),

Project
Financiering

Financier Bedrag
COSMONiO IMAGING B.V. (overname per 17-09-2020 Intel Benelux BV) 0,00 €
FLI Friedrich-Loeffler-Institut, Institut für Tierschutz und Tierhaltung 61.371,00 €
Hochschule Osnabrück,Fachgebiet Tierhaltung und Produkte 108.035,00 €
COSMONIO IMAGING B.V. 34.751,25 €
Led Factory BV 252.915,00 €
MB Niedersachsen 123.764,69 €
Provincie Groningen 45.005,35 €
Provincie Fryslân 78.668,38 €
EFRE / EFRO 415.279,83 €