Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

iPro-noord

Project ter bevordering van productinnovaties met het doel Duitse en Nederlandse MKB’s door middel van grensoverschrijdende kennis-transfer voor Industrie 4.0/Smart Industries toekomstbestendig te maken

Ontwikkeling van Intelligente Producten Nederland-Duitsland

iPro-noord stimuleerde de ontwikkeling van intelligente producten en productieprocessen, en bood een opstap naar samenwerking in het Nederlands-Duitse grensgebied. De vele kleine en middelgrote ondernemingen in het grensgebied zijn in hoge mate verantwoordelijk voor de welvaart in de regio. Het permanent innoveren en verbeteren en nieuwe producten op de markt aanbieden, versterkt hun concurrentiepositie en biedt daarmee continuïteit voor het bedrijf. Dit project is in januari 2016 van start gegaan en vier jaar later in december 2019 afgerond.

In vijf stappen van idee naar prototype

Het programma had verschillende fases, van pril idee tot aan de bouw van een prototype. Afhankelijk van de fase waarin de innovatie verkeerde, kon men ook één of meer stappen overslaan. Het project bood bedrijven in het werkgebied van de EUREGIO en de Euregio Eems-Dollard subsidies op externe en eigen kosten voor innovaties die uitmonden in prototypes van intelligente producten. De fases die mkb-ers konden doorlopen waren: 1. Intakegesprek, 2. Verdiepingsgesprek, 3. Concept-ontwikkeling, 4. Haalbaarheidsstudie, en 5. Ontwikkelingsproject (bouw van een prototype).

iPro-noord was speciaal voor mkb-bedrijven:
– met innovatieve projectideeën;
– in het Nederlands-Duitse grensgebied;
– klaar voor grensoverschrijdende samenwerking.

iPro-noord bood ondersteuning:
– van concept- tot aan prototype-ontwikkeling;
– met knowhow en subsidie;
– bij de samenwerking met partners over de grens;
– met een grensoverschrijdend netwerk.

Prototypes

De onder de vlag van iPro-noord ontwikkelde prototypes en deelnemende bedrijven zijn divers van aard: Van de ontwikkeling van een elektrisch aangedreven transportfiets om een beladen pallet te kunnen vervoeren, tot het energiezuiniger maken van afzuiginstallaties op cruiseschepen. En van intelligente gevels van gebouwen die zelf aangeven wanneer onderhoud nodig is, tot de vergroting van het bereik van bekabelde pick-and-place robots:

iPro-noord deelnemer Nijland Cycling ontwikkelt en produceert gespecialiseerde fietsen. Het bedrijf uit Heeten, Overijssel richtte zich in het iPro-noord traject op de ontwikkeling van een fiets die beladen pallets kan vervoeren: de Delivery Bike XL. Dat is de werknaam van het prototype dat Nijland Cycling heeft ontwikkeld. De fiets moet een hele beladen pallet kunnen vervoeren, tot een gewicht van 300 kilogram. Hiermee speelt Nijland in op de toenemende vraag naar nieuwe vormen van duurzaam transport en transportmiddelen. Door de samenwerking met de Duitse partner DNL-Mobiel GmbH is de ontwikkeling van het prototype optimaal verlopen.

Het Duitse bedrijf Wagener Gastronomie Production is een ingenieursbedrijf en werkt onder andere aan innovatieve oplossingen voor de scheepvaartsector. Binnen het INTERREG-project iPro-noord richtte Wagener zich op de ontwikkeling van intelligente, energiezuinige en veiligere afzuigkappen voor cruiseschepen. De belangrijkste uitdaging bestond uit het koelen en regelen van de luchtafzuiging om het energieverbruik te verminderen en de effectiviteit van het systeem te vergroten. Binnen het project is samengewerkt met de Hochschule Osnabrück, zij hebben geholpen de noodzakelijke metingen en berekeningen door te voeren die voor de optimalisatie van de afzuigkap van belang waren. De deelname aan iPro-noord heeft veel nieuwe kennis, perspectieven en ook nieuwe inzichten opgeleverd.

Alkondor is een gevelspecialist uit Hengelo. Het bedrijf ontwikkelt complete gevels van ontwerp tot product en focust zich daarbij op innovatie, duurzaamheid en circulariteit. Voor de ontwikkeling van een prototype van een intelligente gevel deed Alkondor een beroep op de subsidiemogelijkheden van iPro-noord. Zo kunnen ze het product steeds slimmer en flexibeler maken, kunnen ze steeds meer gegevens bijhouden en uiteindelijk naar voorspelbaar onderhoud toewerken. Alkondor werkte bij het iPro-noord traject samen met Schüco Bielefeld, een Duitse ontwikkelaar en leverancier van gevelsystemen. Zij hebben geholpen om de transitie naar een circulair product mogelijk te maken.

Mercatronics GmbH heeft zich binnen iPro-noord geconcentreerd op de ontwikkeling van een ‘large scale pick-and-place robot’ op kabelbasis. Tot nu toe bestonden op de markt nog geen pick-and-place robots die op kabelbasis werken. Zij hebben geprobeerd deze leemte op te vullen door een dergelijke robot te ontwikkelen die ook geschikt is voor gebruik in grotere werkruimtes. Een bijkomend voordeel van robots op kabelbasis is dat ze een stuk minder energie verbruiken en daarmee veel efficiënter zijn dan de conventionele pick-and-place robots. Binnen iPro-noord heeft Mercatronics samengewerkt met Robomotive BV, een Nederlandse aanbieder van robotonderdelen. Zij hebben het systeem getest op toepasbaarheid en tevens gevalideerd. Bovendien is samengewerkt op het gebied van productoptimalisatie.

Resultaten algemeen

Door het relatief hoge risico is het voor mkb-bedrijven vaak een grote stap om te investeren in ontwikkeling. De financiële bijdrage van iPro-noord dekte tot maximaal 50% van de kosten. Daarmee konden ondernemers een conceptontwikkeling, haalbaarheidsstudie, of de bouw van een prototype deels financieren. Belangrijke stappen naar de vermarkting van nieuwe producten. In totaal werd er zo ruim 9 miljoen euro geïnvesteerd in innovatie en maakte het programma meer dan 5,2 miljoen euro los bij het bedrijfsleven zelf. De afgelopen vier jaar begeleidde iPro-noord in totaal ruim 140 ondernemers en zijn minimaal 2500 ondernemers gesensibiliseerd.

Gedurende de iPro-noord looptijd hebben maar liefst 470 bedrijven deelgenomen aan intakegesprekken (fase 1), zijn 304 verdiepingsgesprekken (fase 2) gevoerd. Vervolgens hebben 48 bedrijven de fase van conceptontwikkeling (fase 3) doorlopen. Daarnaast zijn 48 bedrijven aan de slag gegaan met een haalbaarheidsstudie (fase 4) en zijn uiteindelijk 65 ondernemers nu in het bezit van een prototype dankzij deelname aan het ontwikkeltraject (fase 5).

Dit alles kon alleen maar tot stand komen door de innovatieve geest van de ondernemers uit de grensregio, de support van iPro-noord en haar partners en de effectieve samenwerking die de stap over de grens voor iedereen kleiner heeft gemaakt.

iPro-noord werd in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland door de Europese Unie ondersteund uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project werd gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincies Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen en Overijssel, door Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung – Europa für Niedersachsen, en Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. De partners die samenwerkten binnen iPro-noord waren: Oost NL (lead partner), Emsland GmbH, Novel T, Münsterland e.V., TAFH Münster en Technologie Centrum Noord-Nederland (TCNN).


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

12.057.981,06 €

Projectlooptijd

1.1.2016 - 31.12.2019

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Oost NL - Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV

Projectpartners

Münsterland e.V., Stichting Novel-T, TechnologieCentrum Noord-Nederland, Emsland GmbH, Deelnemende ondernemingen , TAFH Münster GmbH,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Deelnemende ondernemingen 5.135.089,00 €
Emsland GmbH 0,00 €
TechnologieCentrum Noord-Nederland 0,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 438.613,00 €
Münsterland e.V. 0,00 €
Provincie Gelderland 42.399,00 €
Provincie Drenthe 51.172,00 €
Stichting Novel-T 0,00 €
Oost NL - Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV 442.482,18 €
Provincie Fryslân 51.172,00 €
MB Niedersachsen 365.512,00 €
MWIDE NRW 365.512,00 €
EFRE / EFRO 5.000.000,00 €
TAFH Münster GmbH 0,00 €
Provincie Overijssel 96.495,00 €
Provincie Groningen 51.172,00 €