Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Jüdisches Leben im Grenzraum

Joods leven in het grensgebied - de verbindingen tussen Joodse gemeenten in Rheiderland en in Groningen

De Voormalige Joodse School (EJS), waarvan het stadsdeel Leer sponsor is, werkt reeds samen met de Stichting Folkingestraat Synagoge (SFS) in een excursieproject voor leerlingen. Het grensoverschrijdende project intensiveert de gezamenlijke projectwerkzaamheden en zal belangrijke impulsen geven aan het regionale en supraregionale netwerk.

Het doel van de geplande werkstappen en van de samenwerking is het onderzoek, de bemiddeling en de presentatie van de joodse migratiegeschiedenis tussen voorbeeldige Duitse en Nederlandse synagoge-gemeenschappen. Dienovereenkomstig moet een algemeen beeld van het joodse leven in het grensgebied worden geschapen vanuit een historisch perspectief. Het doel is de complexe en wederkerige relaties van voorbeeldige joodse gemeenschappen aan beide zijden van de grens te presenteren en deze onder de aandacht van het publiek te brengen. Voorts moeten bestaande netwerken en het geïnteresseerde publiek worden gesensibiliseerd voor het thema van Joodse migratie en migratie-ervaringen.

Het gezamenlijke project van de EJS en de SFS is verdeeld in twee fasen, die als volgt kunnen worden beschreven: In de eerste fase zal een grensoverschrijdend onderzoeksdocument worden opgesteld waarin de migratierelatie wordt onderzocht tussen de Joodse gemeenschappen in het Rheiderland en Nederlandse synagoge-gemeenschappen zoals Groningen, Winschoten en Bourtange. Dit onderzoek is gebaseerd op de these dat migratie-inspanningen wederkerig zijn. Met het oog hierop wordt voor het eerst op voorbeeldige wijze onderzoek gedaan naar de joodse geschiedenis in het Duits-Nederlandse grensgebied en worden de resultaten aan het grote publiek meegedeeld. Het einde van dit grensoverschrijdende onderzoek was de presentatie van de onderzoeksresultaten in het kader van een digitale conferentie op 14.01.2021. Na de publicatie van de Duitse publicatie volgt de vertaling in het Nederlands. De presentatie van de onderzoeksresultaten heeft tot doel de bestaande netwerken te versterken en te stimuleren.

In de tweede fase van het werk zullen de onderzoeksresultaten worden geconcipieerd als onderdeel van een rondreizende tentoonstelling die geschikt is voor de doelgroep en die – na eerdere vertoningen op diverse locaties – zijn definitieve plaats zal vinden in de Groningse Synagoge. In het kader van de volledige herinrichting van de permanente tentoonstelling in de Groningse Synagoge zal voor het eerst aandacht worden besteed aan de grensoverschrijdende betrekkingen van de regio. De afronding van deze werkfase is de presentatie van de tentoonstelling. Naast de onderzochte onderwerpen zullen ook interviews met hedendaagse getuigen de onderlinge relaties in de reizende tentoonstelling illustreren. Als opmaat zal de reizende tentoonstelling eerst te zien zijn in Leer en het Rheiderland en vervolgens in de provincie Groningen. Naast de thematische zwaartepunten formuleert de reizende tentoonstelling richtinggevende pedagogische vragen over tolerantie in een pluralistische migratiesamenleving en koppelt deze aan historische onderwerpen en actuele vraagstukken.

Het doel is historische kennis over te dragen, de krachten van de burgermaatschappij te versterken en stelling te nemen tegen nationale uitsluitingstendensen. De doelgroep van de reizende tentoonstelling wordt omschreven als schoolkinderen en een bredere kring van belangstellenden. De bemiddeling van de Joodse lokale migratiegeschiedenis moet het publiek de gelegenheid bieden historische kennis te verbinden met actuele discoursen over migratie en daarover na te denken.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

562.500,00 €

Projectlooptijd

1.5.2018 - 31.12.2021

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Landkreis Leer Stabsstelle Ehrenamt

Projectpartners

Stichting Folkingestraat Synagoge,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Stichting Folkingestraat Synagoge 150.000,00 €
MB Niedersachsen 50.000,00 €
EFRE / EFRO 200.000,00 €
Provincie Groningen 50.000,00 €
Landkreis Leer Stabsstelle Ehrenamt 200.485,65 €