Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Kunstverbinding - Kunstverbindung

Duitse en Nederlandse kunst ontmoeten elkaar

In binationale tandems geven Duitse en Nederlandse kunstenaars en cultuurmakers uitdrukking aan vraagstukken van deze tijd, die ook voor het grensgebied actueel zijn. In een jaarlijks barcamp hebben de kunstenaars de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Daaruit voortvloeiende initiatieven worden gedurende het themajaar omgezet in bijvoorbeeld een performance of tentoonstelling, die actief door de inwoners van deze regio wordt beleefd. In de drie themajaren zijn 45 kunstprojecten succesvol uitgevoerd. Elk themajaar wordt afgesloten met een bijeenkomst.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.349.288,00 €

Projectlooptijd

1.12.2017 - 30.9.2021

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

EUREGIO

Projectpartners

Münsterland e.V., Partner Provincie Overijssel, Stadt Osnabrück, Partner Provincie Gelderland, Emsländische Landschaft e.V., Stichting Cultuur Oost, Landkreis Osnabrück,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Emsländische Landschaft e.V. 28.802,24 €
MB Niedersachsen 100.889,19 €
Provincie Gelderland 167.087,49 €
Münsterland e.V. 57.614,45 €
Stadt Osnabrück 14.455,95 €
Provincie Overijssel 100.889,19 €
Stichting Cultuur Oost 13.857,78 €
Landkreis Osnabrück 14.455,95 €
Partner Provincie Overijssel 66.198,30 €
MWIDE NRW 100.889,19 €
EFRE / EFRO 672.594,62 €
Partner Provincie Gelderland 0,00 €
EUREGIO 7.454,89 €