Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Laser-Fertigungstechnik

Innovatieve hogesnelheidsprocessen met laserstraling ter vergroting van de concurrentiekracht van regionale MKB-bedrijven in de productietechniek

Het doel van het project was om de mogelijkheden te onderzoeken voor het versnellen van op laser gebaseerde productieprocessen. De bijbehorende productieprocessen zijn nu in veel verschillende vormen en toepassingen te vinden, zowel in de industrie als in het MKB. Vaak kan het bestaande potentieel van de geïntegreerde lasersystemen slechts onvoldoende worden benut, omdat niet de prestatie van de laserstraalbron, maar andere factoren de processnelheid beperken. In de eerste plaats zijn er beperkingen door het type straalgeleiding, die voldoende snel en tegelijkertijd nauwkeurig moet zijn. Daarnaast kunnen ook materiaaltransport en -begeleiding en noodzakelijke processturing een verhoging van de productiviteit in de weg staan.

In het kader van het project werden nieuw ontwikkelde testopstellingen gebruikt om de bestaande technologische limieten voor de processnelheid te overwinnen en werden deze verhoogd tot alleen fysieke parameters het proces beperken. Door bijvoorbeeld lineaire componentbewegingen om te zetten in cirkelvormige bewegingen kon worden aangetoond dat sommige bewerkingsprocessen met een factor 10 tot 40 kunnen worden verhoogd. Tegelijkertijd werden de permanent bestaande beperkingen duidelijk gedefinieerd: Toepassingen met een focus op het oppervlak hebben een significant hoger stijgingspotentieel dan thermisch gebaseerde processen met een groot interactievolume.
Om het getoonde stijgingspotentieel ook voor het MKB bruikbaar te maken, zijn in samenwerking met regionale bedrijven eerste uitvoeringsmethoden voor het ontlakken, oppervlaktereiniging, markering en structurering ontworpen. De resultaten werden zowel in individuele gesprekken als op een groot regionaal specialistisch evenement gepresenteerd.

Daarnaast werd in het laboratorium een eerste toepassingsaanpak, selectieve laagverwijdering door middel van laserstraling, gerealiseerd. Er kon worden aangetoond dat er goede kansen zijn om deze toepassing over te hevelen naar regionale productieomgevingen. Naast de initiële productiemonsters werden haalbare processnelheden onderzocht en groeisnelheden van een factor 5 – 10 ten opzichte van eerdere systemen bepaald.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

396.134,70 €

Projectlooptijd

1.1.2016 - 31.3.2018

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Laserzentrum FH Münster (LFM)

Projectpartners

ILT Fineworks BV,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Laserzentrum FH Münster (LFM) 77.276,84 €
MWIDE NRW 46.508,17 €
ILT Fineworks BV 32.218,82 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 32.544,10 €
Provincie Overijssel 13.964,07 €
EFRE / EFRO 193.622,70 €