Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Leonardo da Vinci Innovation (werktitel)

Leonardo da Vinci Innovation

Oude IJsselstreek, Bocholt, CIVON en andere D / NL organisaties zijn initiatiefnemers van Leonardo da Vinci Innovation. Het project zal aanleiding zijn om met als achtergrond de traditionele maakindustrie in het grensgebied en de ontwikkeling naar Smart-Industry: permanente aandacht voor de wereld van de techniek te realiseren en de grensregio als perspectiefvolle, innovatieve regio op de kaart te zetten.
Uit vooronderzoek bleek dat het regionale bedrijfsleven grote behoefte zal krijgen aan technisch gekwalificeerd personeel en dat het aantrekkelijk aanbod dat het regionale bedrijfsleven te bieden heeft voor technische vakkrachten, ook bij de eigen bevolking weinig bekend is. Met het programma van Leonardo da Vinci Innovation willen we daar wat aan doen aan de hand van de thema’s Jeugd, Techniek, Creativiteit en Participatie:
• Jeugd: (basisschool)leerlingen door concrete trajecten (workshops, techniekdagen, talentweken e.d.) attent maken op het thema techniek en innovatie en in contact brengen met de hogeschool (Jeugduniversiteit, IJzerwijs)
• Techniek: studenten en leerlingen in contact brengen met innovatieve bedrijven in de regio om de aantrekkingskracht van de regio voor afstudeerders te bevorderen (Talententuin, Techniekdag)
• Creativiteit: de technische en innovatieve potenties van het regionale bedrijfsleven bevorderen (Factory Matches en Kunst & Handwerk)
• Participatie: voor brede delen van de bevolking focus leggen op innovatie en techniek (Publieksmanifestaties)
• Jaar van Leonardo da Vinci: Leonardo da Vinci als inspiratiebron en symbool voor het bereiken van de doelstellingen.
Door de coronapandemie konden de activiteiten maar ten dele conform planning in de eerste helft van 2021 uitgevoerd worden. In overleg met de partners van de deelprojecten zijn veel activiteiten van de deelprojecten onder regie van het Leonardo-projectbureau verschoven naar de tweede helft van 2021 en 2022.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.146.094,00 €

Projectlooptijd

1.3.2019 - 30.6.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost-Nederland

Projectpartners

Westfälische Hochschule - Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen, Graafschap College (Stichting Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Oost-Gelderland), Stadt Bocholt, EWIBO, Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft Bocholt GmbH, Achterhoek Werkt, Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt mbH & Co. KG, Warmgroen, Oude IJsselstreek,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Achterhoek Werkt 22.325,38 €
Graafschap College (Stichting Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Oost-Gelderland) 36.187,70 €
MWIDE NRW 143.261,68 €
Provincie Gelderland 143.261,68 €
Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt mbH & Co. KG 13.755,00 €
EWIBO, Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft Bocholt GmbH 24.926,25 €
Westfälische Hochschule - Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen 18.892,25 €
Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost-Nederland 84.697,20 €
EFRE / EFRO 573.046,73 €
Stadt Bocholt 38.357,75 €
Oude IJsselstreek 2.689,88 €
Warmgroen 44.692,50 €