Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

MEDUWA Vecht(e)

MEDUWA Vecht(e)

MEDUWA-Vecht(e) was een grensoverschrijdend project dat werd gefinancierd door het INTERREG-programma Deutschland-Nederland. MEDUWA staat voor MEDicijnen Uit het WAter / MEDizin Unerwünscht im WAsser / MEDicines Unwanted in WAter.
Het proefgebied van het project was het stroomgebied van de Duits-Nederlandse rivier de Vecht(e) en haar zijrivieren.

Medicijnen en antimicrobieel resistente micro-organismen in het milieu vormen een in omvang toenemend fenomeen. Bij de behandeling met medicijnen voor mens en dier worden deze middelen, hun omzettingsproducten en antimicobieel resistente micro-organismen uitgescheiden en komen zij via ongezuiverd en onvoldoende gezuiverd rioolwater en mest in het milieu terecht. Met name van antibiotica is bekend dat zij ook in het milieu multiresistente bacteriën in de hand werken. Deze chemische en biologische verontreinigingen kunnen vervolgens via (drink)water, bodem en voedsel, en zelfs via de lucht, bij mens en dier terechtkomen. Het is waarschijnlijk dat deze medicinale milieukringloop door de klimaatverandering nog verder zal worden geïntensiveerd.

12+1 innovaties

In de afgelopen vier jaar hebben 16 kleine tot middelgrote bedrijven nauw samengewerkt met 8 onderzoeksinstellingen, een waterautoriteit en twee niet-gouvernementele maatschappelijke organisaties. De universiteit van Osnabrück was de hoofdpartner van MEDUWA-Vecht(e). Dit intersectorale en interdisciplinaire consortium heeft 12 innovatieve oplossingen ontwikkeld die het probleem meten, modelleren, communiceren en beheersen. De opzet van het project op zich is nieuw en vormt de dertiende innovatie: projectpartners werkten grensoverschrijdend samen vanuit verschillende stadia van de levenscyclus van medicijnen: ontwikkeling, gebruik en lozing in het milieu.

Resultaten

Er is een internetplatform ontwikkeld dat verschillende instrumenten combineert om de emissie en verspreiding van medicijnen en resistente bacteriën in een stroomgebied te simuleren, en om maatregelen te evalueren. Verder is een apparaat ontwikkeld waarmee medicijnen in water continu en draadloos kunnen worden gemeten. Andere producten dienen voor een effectievere verwijdering van medicijnen, hun omzettingsproducten en micro-organismen uit rioolwater door middel van innovatieve technologieën zoals nanofiltratie en plasma-geactiveerd water. Biologisch afbreekbare medicijnen zijn ontwikkeld, die de noodzaak van behandeling met antibiotica en andere medicijnen kunnen voorkomen. Voor de veterinaire sector is voer op basis van planten en micro-algen ontwikkeld dat de gezondheid van de dieren bevordert en zo ook de noodzaak van behandeling met antibiotica kan voorkomen. Daarnaast is een monitoringsysteem ontwikkeld voor gebruik in de veehouderij, waarmee opvallende gedragingen die op ziekte duiden kunnen worden geïdentificeerd. Door dieren vroegtijdig en gericht te behandelen kan de afhankelijkheid van antibiotica en andere medicijnen verminderd worden.

Alle innovaties worden na afloop- van het project doorontwikkeld en op de markt gebracht.

Door de ontwikkeling van deze innovaties werd de regionale economie versterkt en bevorderd, met name in de sectoren Agribusiness/Food, Health en Life Sciences, High Tech Systems en Materials (HTSM).

Alle mediabijdragen van het MEDUWA-project zijn beschikbaar op de projectwebsite: www.meduwa.eu.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

8.451.607,00 €

Projectlooptijd

11.10.2016 - 10.4.2021

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Universität Osnabrück

Projectpartners

Noldus Information Technology BV, Demcon Advanced Mechatronics Enschede B.V. , Wetsus, AVIV BV, Europa Ayurveda Centrum, InProSens, Novaris Orbit Technology, NX Filtration BV, Tournois Dynamic Innovations BV, VitalFluid, Radboud universiteit, Saxion Hogeschool, The Integrated Assessment Society (TIAS), Universität Münster Inst. für Hygiene, Universitätklinikum Münster Inst. für Medizinische Mikrobiologie, Universiteit Twente Water Management, Stichting Huize Aarde, Ubisense GmbH, AMRIF BV, Alloksys Life Sciences BV, Aix Scientifics, Microganic GmbH, Geoplex GIS GmbH, WEIL Wasseraufbereitung GmbH, Radboud Universitair Medisch Centrum, Waterschap Zuiderzeeland,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Europa Ayurveda Centrum 159.628,45 €
Geoplex GIS GmbH 197.927,10 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 529.729,47 €
Radboud universiteit 30.749,83 €
Tournois Dynamic Innovations BV 53.435,84 €
Alloksys Life Sciences BV 55.357,40 €
Noldus Information Technology BV 99.638,17 €
Ubisense GmbH 173.183,13 €
Universität Osnabrück 37.290,43 €
Novaris Orbit Technology 124.343,60 €
AMRIF BV 49.567,03 €
Provincie Gelderland 149.588,72 €
WEIL Wasseraufbereitung GmbH 153.744,18 €
Wetsus 36.972,14 €
Demcon Advanced Mechatronics Enschede B.V. 97.307,40 €
AVIV BV 127.210,12 €
Provincie Fryslân 35.124,72 €
Stichting Huize Aarde 0,00 €
Universität Münster Inst. für Hygiene 33.062,81 €
NX Filtration BV 159.654,15 €
The Integrated Assessment Society (TIAS) 0,00 €
Microganic GmbH 158.046,92 €
Universiteit Twente Water Management 30.598,59 €
Universitätklinikum Münster Inst. für Medizinische Mikrobiologie 33.040,07 €
InProSens 131.780,73 €
VitalFluid 140.493,95 €
Provincie Overijssel 149.588,72 €
Aix Scientifics 158.984,97 €
MB Niedersachsen 588.573,14 €
Smart Hydrology 0,00 €
Provincie Flevoland 18.870,58 €
Saxion Hogeschool 33.813,04 €
Waterschap Zuiderzeeland 43.034,34 €
Radboud Universitair Medisch Centrum 92.387,86 €
MWIDE NRW 294.286,57 €
EFRE / EFRO 4.177.013,18 €