Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

MOM

Mest op maat

Het project “Mest op Maat – Dünger nach Maß” gaat over de hele waardeketen van ruwe mest, via direct gebruik als mest of energiesubstraat tot verwerking als kunstmest en input-substraten voor biogasinstallaties in regio´s met veel veehouderij in Duitsland en Nederland. Aan het begin van het project werden ontstaan, overschot en transport van dierlijke uitwerpselen en hoeveelheden nutrienten transparant voorgesteld. Met hulp van gemeenschappelijke grensoverschrijdende excursies en expertworkshops zijn in het project innovatieve opwerkingstechnologieën en -concepten voor gebruik onderzocht en geëvalueerd.

Daarbij stond met name het bepalen van de belangen en behoeften van de kant van de afnemers centraal om producten waar vraag naar is te kunnen aanbieden. Het zwaartepunt van het werk in het project was de studie van bestaande en nieuwe technologieën en concepten voor mest en digestaat. Deze worden in het laboratorium en in de praktijk getest voor de opwerking van runder- en varkensmest en digestaat. De onderzoeken hebben het optimalisatiepotentieel van bestaande technologieën verhoogd, nieuwe technologieën verder ontwikkeld en overgedragen naar technisch uitgerijpte concepten. Uiteindelijk worden deze concepten in pilotinstallaties in de praktijk gerealiseerd. Behalve de installaties voor de verwerking wordt in het project ook rekening gehouden met logistiek en dispensatietechnologieën. Met de verdere ontwikkeling van een NIRS-gestuurde en een precies aan de behoefte aangepaste bemesting wordt op een effectieve manier een overschot aan mest vermeden.
Het project heeft hieraan bijgedragen door technische innovaties die de mest ter plaatse te behandelen en verwerken en zo het transport van mest over de grens aanzienlijk reduceren. Daarbij werd het mogelijk om succesvolle opwerkingsconcepten te realiseren en het potentieel van reeds bestaande technologieën te verbeteren. Er wordt verder gestreefd naar productie van verkoopbare producten die als gelijkwaardige vervanging van kunstmest in akkergebouwgebieden gebruikt kan worden.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

3.159.083,56 €

Projectlooptijd

7.10.2015 - 30.6.2019

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Fachhochschule Münster

Projectpartners

Saxion, DNL-contact Gmbh & Co KG, Kompetenzzentrum 3N e.V., Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, R. Wessendorf Agrar-Service u. Handel GmbH & Co. KG, Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Raiffeisen-Warengenossenschaft Emsland-Süd eG, REW Regenerative Energie Wirtschaftssysteme GmbH, Lohnunternehmen Moormann-Schmitz GmbH, LTO Noord Zwolle, Bioenergiecluster Oost-Nederland, Stichting Biomassa, Groot Zevert Vergisting B.V.,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Lohnunternehmen Moormann-Schmitz GmbH 21.366,96 €
Groot Zevert Vergisting B.V. 130.132,05 €
Saxion 92.716,28 €
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 32.510,12 €
Bioenergiecluster Oost-Nederland 9.264,37 €
Landwirtschaftskammer Niedersachsen 32.921,11 €
Stichting Biomassa 78.119,24 €
REW Regenerative Energie Wirtschaftssysteme GmbH 28.079,99 €
Provincie Gelderland 59.232,81 €
MWIDE NRW 197.442,69 €
Provincie Overijssel 59.232,81 €
EFRE / EFRO 1.579.541,60 €
LTO Noord Zwolle 0,00 €
DNL-contact Gmbh & Co KG 16.789,26 €
R. Wessendorf Agrar-Service u. Handel GmbH & Co. KG 21.366,96 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 276.419,78 €
Raiffeisen-Warengenossenschaft Emsland-Süd eG 48.559,11 €
Kompetenzzentrum 3N e.V. 94.249,18 €
Fachhochschule Münster 183.696,58 €
MB Niedersachsen 197.442,69 €