Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Nachbarsprache & buurcultuur

Buurtaal en -cultuur samen van elkaar leren. – Intensivering van het onderwijs in de Duitse taal en cultuur in Nederland en in de Nederlandse taal en cultuur in Duitsland binnen het voortgezet onderwijs in de Euregio Rijn-Waal

Doel van het project is een intensivering van grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio Rijn-Waal. Door regelmatige en langdurige uitwisseling van leerlingen en docenten wordt een gemeenschappelijk leerproces en een wederzijds begrip voor taal en cultuur tot stand gebracht. Zo leren nieuwe generaties de mogelijkheden van grensoverschrijdende samenwerking optimaal te benutten. Barrièrewerkingen van nog bestaande ‘grenzen’ worden verminderd; de Euregio wordt het gebied van kansen voor de toekomst.

Het project benut de ruimtelijke nabijheid om ontmoetingen en ‘samen leren’ als vertrekpunt te nemen van een leerproces: leerlingen en docenten ervaren de betreffende doeltaal en -cultuur als reële taal, die ze niet alleen vanuit de schoolbank ‘leren’, maar ook ‘beleven’ en in de praktijk ‘gebruiken’, gestimuleerd door regelmatige en intensieve uitwisselingen. Betrokken hierbij zijn VO-scholen in de Euregio die Duits, resp. Nederlands als vreemde taal aanbieden; Duitse Haupt-, Real-, Gesamtschulen en Gymnasia en Nederlandse VO-scholen (vwo, havo, vmbo), en wel voor alle klassen (onder- en bovenbouw). In totaal worden minstens 50 leerlingen- en docentenuitwisselingsprojecten gerealiseerd, waaraan totaal ca. 8.500 leerlingen en ca. 360 docenten deelnemen. Daarnaast wordt de Euregio Realschule (Kranenburg) voor een te ontwikkelen concept van een tweetalige, binationale school met Duits en Nederlands eindexamen wetenschappelijk begeleid.

Voor alle uitwisselingsprojecten wordt materiaalboxen ontwikkeld, worden gecertificeerde workshops en nascholingstrajecten voor docenten en schoolleiders aangeboden, waarbij ook actuele vakinhoudelijke thema’s aan de orde komen, hetgeen een sterkere vervlechting van de scholen onderling en met de universiteiten bevordert. Alle onderdelen worden nauwgezet gemonitord, vervolgens geëvalueerd en daarna in overleg met betrokkenen verder ontwikkeld.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

3.419.995,80 €

Projectlooptijd

1.1.2017 - 31.12.2021

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Radboud Universiteit Nijmegen

Projectpartners

partnerscholen Nederland, Universität Duisburg Essen, partnerscholen Duitsland, Euregio Realschule Kranenburg e.V. , partnerscholen de&nl,

Project
Financiering

Financier Bedrag
EFRE / EFRO 1.709.997,80 €
partnerscholen Nederland 215.500,00 €
Provincie Gelderland 422.499,00 €
partnerscholen de&nl 0,00 €
Nederlandse Taalunie 50.000,00 €
Universität Duisburg Essen 141.111,90 €
Radboud Universiteit Nijmegen 190.888,10 €
partnerscholen Duitsland 215.500,00 €
MWIDE NRW 422.499,00 €
Euregio Realschule Kranenburg e.V. 52.000,00 €