Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Ohne Grenzen - Zonder Grenzen 2.0

Zonder Grenzen 2.0

Op velerlei terrein is er een gebrek aan informatie/kennis over hoe de wereld aan de andere zijde van de grens in elkaar zit. Zowel de traditionele media (TV, pers) als de sociale media steken nauwelijks de grens over. Dat belemmert de autonome groei van het onderlinge contact. Verbetering van de grensoverschrijdende communicatie is echter een belangrijke voorwaarde voor de versterking van de culturele, maatschappelijke en economische samenhang in het grensgebied. Met dit project wordt de samenwerking tussen een aantal media organisaties in het noordelijke grensgebied, na een aanloopperiode via enkele pilotprojecten, verder uitgebouwd. Het streven is dat de media organisaties aan weerszijden van de grens in toenemende mate het grensover-schrijdende perspectief onderdeel laten zijn van hun nieuwsgaring en algemene en culturele reportages. Na de projectlooptijd zal er een basis gelegd zijn voor verdere normalisering van het grensoverschrijdende perspectief op regionale ontwikkelingen, zowel bij de media organisaties zelf als bij de doelgroepen ervan. De resultaten van het project zullen in het onderwijs en in de toeristische sector per direct kunnen worden gebruikt.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

450.000,00 €

Projectlooptijd

1.1.2019 - 1.6.2021

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Eems Dollard Regio

Projectpartners

RTV Drenthe, EV1.tv,

Project
Financiering

Financier Bedrag
MB Niedersachsen 37.500,00 €
EFRE / EFRO 225.000,00 €
Provincie Drenthe 37.500,00 €
Eems Dollard Regio 1.379,08 €
EV1.tv 75.000,00 €
RTV Drenthe 75.000,00 €