Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Prüfbehörde

Auditautoriteit

Dit project is onderdeel van de technische bijstand van het INTERREG-programma. Daaronder vallen alle instanties die samen verantwoordelijk zijn voor het programmabeheer.

De auditautoriteit waarborgt volgens verordening (EU) nr. 1303/2013, art. 127 dat er audits worden uitgevoerd op de behoorlijke werking van het beheers- en controlesysteem van het operationele programma alsook op een passende steekproef van concrete acties op basis van de bij de Commissie gedeclareerde uitgaven (second level control). De auditautoriteit stelt hiervoor een auditstrategie en jaarlijkse controleverslagen op.

De auditautoriteit voert de in verordening (EU) nr. 1303/2013, art. 127 voorziene taken onafhankelijk uit in overeenstemming met de richtlijnen in de uitvoeringsverordening. Zij is onafhankelijk van de managementautoriteit en de certificeringsautoriteit actief en werkt volgens internationaal erkende toetsingsnormen.

De auditautoriteit is gemachtigd, de taken conform verordening (EU) nr. 1303/2013, art. 127 in het gehele programmagebied te verrichten en wordt daarom niet door een groep van auditors bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken lidstaten ondersteund (vgl. VO (EU) nr. 1299/2013, art. 25).

De auditautoriteit informeert de managementautoriteit en de certificeringsautoriteit regelmatig over de resultaten van de door haar uitgevoerde toetsingen en controles. Daarnaast kan zij in het kader van haar activiteit adviezen geven over programmaverbeteringen en over de toekomstige voorkoming van fouten en werkt op verzoek van de managementautoriteit adviserend in het voortraject van geplande programmawijzigingen mee, waarbij zij niet is betrokken bij de besluitvorming en uitvoering.

De auditautoriteit is gevestigd bij het Ministerium der Finanzen NRW.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.900.000,00 €

Projectlooptijd

1.1.2015 - 31.12.2022

Prioriteit

Technische bijstand

Lead Partner

Finanzministerium Nordrhein-Westfalen

Project
Financiering

Financier Bedrag
MB Niedersachsen 159.861,12 €
MWIDE NRW 383.340,75 €
EFRE / EFRO 997.110,38 €
Finanzministerium Nordrhein-Westfalen 0,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 359.687,75 €