Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Qualifikation in Waldarbeit und Landschaftspflege - sicher, mobil und zukunftsfähig

Veilig, mobiel en toekomstbestendig door grensoverschrijdende kwalificatienormen voor bosbouw en landschapsbeheer

Het project “Veilige en toekomst bestendige kwalificatienormen voor bos-en landschapsbeheer” heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de grensoverschrijdende harmonisatie van de kwalificatie in boswerk. In een intensieve uitwisseling van ervaring en kennis hebben de projectpartners, het bosbouwonderwijscentrum (FBZ) van de Landesbetrieb Wald und Holz NRW en het IPC Groene Ruimte zich ingezet om de ontwikkeling van uniforme kwalificatieprocedures in het kader van het Europese Kettingzaagcertificaat (ECC) te bevorderen en de toegang tot het ECC te vergemakkelijken.

Bos- en grondeigenaren, bosexploitanten, aannemers of opleidingscentra uit het grensgebied van Euregio Rijn-Waal werden uitgenodigd om de eisen voor specialistische kennis en kwalificatie-eisen voor activiteiten in bossen en op het platteland te verduidelijken. De belemmeringen voor de grensoverschrijdende mobiliteit van dienstverrichters en werknemers werden in workshops geëvalueerd, de certificeringsvereisten in het desbetreffende buurland en de wederzijdse erkenning ervan werden benadrukt. De toenemende vraag naar geschoold personeel in de bos- en landschapsbouwsector in de Euregio en daarbuiten werd gepresenteerd in de context van een mogelijke analyse.

Het bos- en landschapsbeheer is momenteel in een onrustige situatie. Naast een efficiënt gebruik als bron van grondstoffen spelen ook de milieuprestaties van bossen een steeds belangrijkere rol. Deze belangrijke bosfuncties (CO2-opslag, biodiversiteitsreservoir, welzijn en gezondheid) vragen om nieuwe competenties, terwijl tegelijkertijd de bosbouw steeds meer wordt bepaald door nieuwe technologieën (sensorgestuurde en geautomatiseerde processen). Dit leidt tot nieuwe eisen aan de kennis en kunde van medewerkers, en dus aan hun opleiding en bijscholing. Kwaliteit, veiligheid en ergonomie spelen een belangrijke rol in het nog steeds gevaarlijke bosbouwwerk van kleine en middelgrote ondernemingen.

In het kader van het project zijn over de grenzen heen innovatieve meertalige opleidingsprogramma’s ontwikkeld om de toegang tot de ECC voor verschillende doelgroepen te vergemakkelijken. Op basis van een gemeenschappelijk elektronische leeromgeving (ELO) werd leerinhoud gecreëerd en voortdurend geoptimaliseerd. De doelgroep hechtten bijzonder belang aan de productie van visuele media, waaronder VR (Virtual Reality)-training met behulp van 360°-films. Vooral zelftesten om het eigen kennisniveau te controleren zijn populair bij gebruikers. Naast face-to-face leren zijn er nu ook innovatieve media beschikbaar die de gebruiker bewust maken van de gevaren van het motormanueel vellen en opwerken van bomen. Alle projectactiviteiten werden regelmatig uitgewisseld met de European Forestry and Environmental Skills Council (EFESC).

Dit heeft een positief effect op de ontwikkeling van de operaties aan beide zijden van de grens. Verhoogde vaardigheden helpen immers het ziekteverzuim te verminderen, de kwaliteit van het werk te verbeteren en de efficiëntie van de werkinput te verhogen. Het project werd in het kader van het Interreg V A-programma gefinancierd door de provincie Gelderland, het ministerie van Economische Zaken en Energie van Noordrijn-Westfalen (MWEIMH), de Landesbetrieb Wald und Holz NRW en het IPC Groene Ruimte.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen:

Roland Tromp
E-Mail: r.tromp@ipcgroen.nl

of

Thomas Heimann
E-Mail: Thomas.Heimann@wald-und-holz.nrw.de

Project
Informatie

Geplande projectkosten

428.618,36 €

Projectlooptijd

1.9.2016 - 31.8.2019

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Landesbetrieb Wald und Holz, Regionalforstamt Niederrhein

Projectpartners

IPC Groene Ruimte BV, Landesbetrieb Wald u. Holz, Forstliches Bildungszentrum für Waldarbeit und Forsttechnik NRW,

Project
Financiering

Financier Bedrag
MWIDE NRW 53.577,29 €
Landesbetrieb Wald und Holz, Regionalforstamt Niederrhein 0,00 €
Landesbetrieb Wald u. Holz, Forstliches Bildungszentrum für Waldarbeit und Forsttechnik NRW 61.120,98 €
Provincie Gelderland 53.577,29 €
EFRE / EFRO 214.309,18 €
IPC Groene Ruimte BV 46.033,63 €