Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Rahmenprojekt Priorität II EUREGIO

Kaderproject Prioriteit II voor het EUREGIO-gebied binnen het INTERREG V-programma

Het “Kaderproject prioriteit II” richt zich op diverse doelgroepen, bestaande uit onder andere Nederlandse en Duitse gemeenten, burgers, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, organisaties, verenigingen etc., die kleine grensoverschrijdende projecten, bedoeld om de barrièrewerking van de grens voor burgers en organisaties terug te dringen, willen ontwikkelen en uitvoeren.

Binnen het kaderproject zullen ca. 815 deelactiviteiten worden uitgevoerd, bestaande uit:
– plm. 95 kleine projecten met een gecalculeerd budget van ca. 3,2 miljoen euro,
– plm. 720 miniprojecten met een gecalculeerd budget van ca. 0,6 miljoen euro.

Het accent ligt bij deze activiteiten in het bijzonder op:
– initiëren van toekomstige ontwikkelingen c.q. projecten in relevante actie-/ themagebieden van het Samenwerkingsprogramma INTERREG V A Deutschland-Nederland
– grensoverschrijdende netwerkvorming en -consolidatie, uitwisselingen, ontmoetingen en gezamenlijke acties.

De EUREGIO fungeert als coördinerende instantie voor het gehele kaderproject en is in deze functie volledig verantwoordelijk voor de inhoudelijke en administratieve projectuitvoering. De besluitvorming over de projecten valt daarmee ook onder de bevoegdheid van de EUREGIO als verantwoordelijke instantie.

Meer informatie over het uitvoeren en aanvragen van activiteiten binnen het project vindt u hier.

Meer informatie over kleinere activiteiten in het gehele programmagebied van INTERREG Deutschland-Nederland vindt u hier.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

5.334.690,00 €

Projectlooptijd

1.7.2015 - 30.6.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

EUREGIO

Projectpartners

Diverse partners,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Diverse partners 0,00 €
Provincie Overijssel 84.985,00 €
MB Niedersachsen 56.687,00 €
EUREGIO 485.000,00 €
Regionale Co- Finanzierung-D 954.200,60 €
Provincie Flevoland 19.023,00 €
Provincie Gelderland 66.046,00 €
MWIDE NRW 113.367,00 €
Regionale Co- Finanzierung NL 954.200,60 €
EFRE / EFRO 2.733.509,20 €