Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

ROCKET Reloaded

ROCKET Reloaded

ROCKET Reloaded, is een vervolg op het project ‘ROCKET’. In het oorspronkelijke programma zijn 11 innovatieprojecten en 6 haalbaarheidsstudies in uitvoering gebracht. ROCKET is zowel door de Europese Commissie, via het programma WATIFY, als door het Interreg Europe programma KISS ME uitgekozen als voorbeeldproject en inspiratie voor andere regio’s, vanwege de mix van een vast deel met vooraf gedefinieerde projecten en een “open deel” met ruimte voor bedrijven om relatief snel tot hoogwaardige innovatie-innovatieprojecten te komen. Op deze wijze is een sterke impuls gegeven aan de innovatiekracht van de bedrijven.

ROCKET Reloaded heeft de ingrediënten in huis om bedrijven en het regionale concurrerend vermogen verder te versterken. Vier pijlers liggen daaraan ten grondslag:

1. KETs worden door de Europese Commissie aangewezen als Key Priority in de 2020 strategie. De sleuteltechnologieën worden de motor van de economie en spelen een belangrijke bijdrage bij innovatie en banengroei.

2. De betrokken regio’s hebben een sterke link met hoogwaardige technologie. Alle regio’s binnen het project hebben KET’s als strategische prioriteit in hun Slimme Specialisatie Strategieën (S3) vermeld. Daarnaast worden met think tanks in de regio een bijdrage geleverd aan het genereren en valoriseren van nieuwe kennis op dit gebied.

3. Het project bouwt voort op eerdere successen. Tijdens ROCKET is veel ervaring opgedaan en er is een netwerk opgebouwd van specialisten. Er zijn goede projecten opgezet die nu verder gebracht kunnen worden.

4. Er wordt actief naar synergie met Interreg programma’s, als MIND, IPRO-N, DIGIPRO, FOOD2020, Enerpro, D-NL HIT, gezocht om de opbrengst van elke Europese euro te maximaliseren.

Bekijk hier het filmpje van de kick-off van ROCKET Reloaded! In ROCKET Reloaded lopen nu zes verschillende grensoverschrijdende innovatieprojecten rondom ontwikkelingen in de Key Enabling Technologies.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

2.546.979,97 €

Projectlooptijd

15.2.2019 - 30.6.2022

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Oost NL - Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV

Projectpartners

Stichting Business Cluster Semiconductors Oost-Nederland, Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW c/o NMW Management GmbH, ROCKET Groep Nederland-Duitse bedrijven c/o Oost NV, microTEC Gesellschaft für Mikrotechnologie mbH, TAFH Münster GmbH, NYtor B.V., DoMicro B.V., Tec-V, Techtobizz International Innovation BV, Qurin Diagnostics , Tunatech GmbH, Arenz Digital Services GmbH, Essentrium, D3 Systeme GmbH, OBB Beheer BV, TechToBizz International Innovation Holding BV, Van Workum Machine Service bv, Lionix International B.V., Coatema Coating Machinery GmbH, High Tech NL,

Project
Financiering

Financier Bedrag
High Tech NL 0,00 €
microTEC Gesellschaft für Mikrotechnologie mbH 31.053,94 €
DoMicro B.V. 56.552,50 €
Tec-V 20.817,50 €
NYtor B.V. 27.750,00 €
EFRE / EFRO 1.221.313,26 €
Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW c/o NMW Management GmbH 0,00 €
Coatema Coating Machinery GmbH 47.613,38 €
Provincie Gelderland 50.000,00 €
Provincie Noord-Brabant 50.000,00 €
TAFH Münster GmbH 0,00 €
OBB Beheer BV 6.682,50 €
Qurin Diagnostics 31.796,00 €
ROCKET Groep Nederland-Duitse bedrijven c/o Oost NV 330.000,00 €
Provincie Limburg 0,00 €
Arenz Digital Services GmbH 91.959,60 €
Stichting Business Cluster Semiconductors Oost-Nederland 0,00 €
TechToBizz International Innovation Holding BV 9.466,88 €
MWIDE NRW 250.000,00 €
Essentrium 26.046,49 €
D3 Systeme GmbH 31.445,24 €
Lionix International B.V. 52.454,00 €
Oost NL - Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV 0,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 150.000,00 €
Techtobizz International Innovation BV 3.480,00 €
Van Workum Machine Service bv 10.548,68 €
Tunatech GmbH 48.000,00 €