Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

RPM EDR

Regionaal Programmmamanagement Eems Dollard Regio

Dit project is onderdeel van de technische bijstand van het INTERREG-programma. Daaronder vallen alle instanties die samen verantwoordelijk zijn voor het programmabeheer.

Het regionaal programmamanagement bij de Eems Dollard Regio (EDR) is belast met de technische ondersteuning en uitvoering van INTERREG V in het programma-deelgebied voor de Stuurgroep voor het Eems Dollard Regio (EDR)-gebied. Het programmamanagement ondersteunt, adviseert en begeleidt de projectdragers bij de ontwikkeling, aanvraag en uitvoering van projecten, toetst de aanvragen zowel inhoudelijk als financieel, vergelijkt in het kader van de projectuitvoering de toegekende projectinhoud regelmatig met de daadwerkelijke uitvoering, waarborgt de communicatie met de individuele (potentiële) projectpartners alsmede de INTERREG-partners en bereidt de vergaderingen van de stuurgroep voor.

Het RPM EDR is gevestigd bij de Eems Dollard Regio.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

3.900.000,00 €

Projectlooptijd

1.3.2015 - 31.12.2022

Prioriteit

Technische bijstand

Lead Partner

Eems Dollard Regio

Project
Financiering

Financier Bedrag
MB Niedersachsen 285.651,69 €
Eems Dollard Regio 0,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 642.716,70 €
Provincie Fryslân 79.983,25 €
EFRE / EFRO 2.046.700,23 €
Provincie Drenthe 79.983,25 €
Provincie Groningen 79.983,25 €
MWIDE NRW 684.981,63 €