Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

RPM ermn

RPM ermn

Dit project is onderdeel van de technische bijstand van het INTERREG-programma. Daaronder vallen alle instanties die samen verantwoordelijk zijn voor het programmabeheer. Het programmamanagement van de rhein-maas-nord is belast met de technische ondersteuning van de uitvoering van het INTERREG V A programma. Het programmamanagement ondersteunt, adviseert en begeleidt de projectaanvragers bij de ontwikkeling en de uitvoering van projecten, toetst de aanvragen zowel inhoudelijk als financieel en draagt zorg voor de communicatie met de individuele (beoogde) projectdragers. Het RPM ermn is gevestigd bij de euregio rijn-maas-noord in Mönchengladbach.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.900.000,00 €

Projectlooptijd

5.12.2014 - 31.12.2022

Prioriteit

Technische bijstand

Lead Partner

euregio rhein-maas-nord

Project
Financiering

Financier Bedrag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 330.994,14 €
euregio rhein-maas-nord 0,00 €
Provincie Limburg 72.026,80 €
MB Niedersachsen 147.108,42 €
MWIDE NRW 352.760,26 €
EFRE / EFRO 997.110,38 €