Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

RPM ERW

Regionaal Programmamanagement Euregio Rijn-Waal

Dit project is onderdeel van de technische bijstand van het INTERREG-programma. Daaronder vallen alle instanties die samen verantwoordelijk zijn voor het programmabeheer.

Het programmamanagement van de Euregio Rijn-Waal is belast met de technische ondersteuning van de uitvoering van het INTERREG V A-programma. Het programmamanagement ondersteunt, adviseert en begeleidt de projectaanvragers bij de ontwikkeling en de uitvoering van projecten, toetst de aanvragen zowel inhoudelijk als financieel, draagt zorg voor de communicatie met de individuele (beoogde) projectdragers en bereidt de vergaderingen van de stuurgroepen voor.

Het RPM ERW is gevestigd bij de Euregio Rijn-Waal in Kleve.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

4.200.000,00 €

Projectlooptijd

5.12.2014 - 31.12.2022

Prioriteit

Technische bijstand

Lead Partner

Euregio Rhein-Waal

Project
Financiering

Financier Bedrag
MWIDE NRW 675.784,00 €
MB Niedersachsen 281.816,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 634.086,00 €
Provincie Noord-Brabant 193.328,56 €
EFRE / EFRO 2.204.138,73 €
Provincie Gelderland 210.846,71 €
Euregio Rhein-Waal 0,00 €