Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

RPM EUR

Regionaal Programmamanagement EUREGIO

Dit project is onderdeel van de technische bijstand van het INTERREG-programma. Daaronder vallen alle instanties die samen verantwoordelijk zijn voor het programmabeheer.

Het programmamanagement bij de EUREGIO is belast met de technische ondersteuning en uitvoering van INTERREG V in het programma-deelgebied voor de stuurgroep voor het EUREGIO-gebied. Het programmamanagement ondersteunt, adviseert en begeleidt de projectdragers bij de ontwikkeling, aanvraag en uitvoering van projecten, toetst de aanvragen zowel inhoudelijk als financieel, vergelijkt in het kader van de projectuitvoering de toegekende projectinhoud regelmatig met de daadwerkelijke uitvoering, waarborgt de communicatie met de individuele (potentiële) projectdragers alsmede de INTERREG-partners en bereidt de vergaderingen van de stuurgroep voor.

Het RPM EUR is gevestigd bij de EUREGIO in Gronau.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

4.500.000,00 €

Projectlooptijd

5.12.2014 - 31.12.2022

Prioriteit

Technische bijstand

Lead Partner

EUREGIO

Project
Financiering

Financier Bedrag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 738.813,66 €
EUREGIO 0,00 €
Provincie Flevoland 55.834,73 €
MB Niedersachsen 328.361,42 €
MWIDE NRW 787.397,90 €
Provincie Gelderland 70.281,97 €
EFRE / EFRO 2.361.577,21 €
Provincie Overijssel 157.733,11 €