Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

SAVE - SAmen Voor de Energietransitie

SAVE - SAmen Voor de Energietransitie

De ontwikkeling van hernieuwbare energie is een fundamentele pijler van de energietransitie. De bijdrage van hernieuwbare energie aan de wereldwijde energievoorziening neemt toe. Naast politieke, juridische en economische factoren is met name ook een breed maatschappelijk draagvlak van invloed op de inspanningen richting duurzaamheid. Deze inspanningen zijn direct afhankelijk van de steun en de betrokkenheid van de bevolking. Tot nu toe valt er wat dat betreft een zekere desinteresse en/of onwetendheid te bespeuren.Dit is waar het project SAVE om de hoek komt kijken. Het zorgen voor meer draagvlak en deelname van burgers en bedrijven aan de energietransitie is het voornaamste doel van het project SAVE. Het project pakt de “(inter)menselijke” uitdagingen op en moet ervoor gaan zorgen dat de energietransitie beter functioneert als een overkoepelend systeem tussen de bevolking, de economie en de politiek. De nadruk van het project ligt op de uitbreiding van duurzame energiebronnen en waterstoftoepassingen.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

567.901,82 €

Projectlooptijd

1.3.2021 - 30.6.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

MARIKO GmbH

Projectpartners

Stichting Hanze Hogeschool Groningen, Vereniging FME-CWM, Nordseeheilbad Borkum, Gemeente Ameland, Landkreis Leer - Amt für Digitales und Wirtschaft, NettCon Energy GmbH, Gemeente Leeuwarden,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Provincie Drenthe 9.987,74 €
Stichting Hanze Hogeschool Groningen 17.651,26 €
Nordseeheilbad Borkum 33.246,51 €
Vereniging FME-CWM 3.989,67 €
Gemeente Leeuwarden 23.274,18 €
MARIKO GmbH 3.973,00 €
Landkreis Leer - Amt für Digitales und Wirtschaft 13.302,30 €
Gemeente Ameland 23.269,27 €
Provincie Groningen 28.000,00 €
NettCon Energy GmbH 23.269,27 €
Provincie Fryslân 33.000,00 €
EFRE / EFRO 283.950,89 €
MB Niedersachsen 70.987,73 €