Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

SEREH

Smart Energy Region Emmen - Haren

Met het SEREH-project willen de gemeente Emmen en de stad Haren (Ems) de randvoorwaarden scheppen voor de realisatie van een decentrale grensoverschrijdende elektriciteits- en energiemarkt. Dat zou in Europa uniek zijn. Op basis van het project moet worden vastgesteld of stroom uit hernieuwbare energieën op een niveau lager dan het niveau van het transportnet grensoverschrijdend kan worden uitgewisseld en beheerd. Momenteel zijn er hiervoor nog technologische, economische en juridische hindernissen waar binnen het project onderzoek naar moet worden gedaan en waarvoor oplossingen moeten worden ontwikkeld. De complexiteit van de energiemarkten en de energiewetgeving op landelijk niveau in zowel Duitsland als Nederland als ook op Europees niveau vormen bijzondere uitdagingen bij de fysieke vorming van een grensoverschrijdende energieregio.

In het kader van het project worden scenario’s ontwikkeld ten aanzien van hoe een regionale energiemarkt Emmen/Haren er vanaf 2025 uit kan zien. Vervolgens wordt een model ontwikkeld, op basis waarvan de diverse scenario’s worden gesimuleerd. Gezien de grote rol van energieopslagsystemen hierin, wordt in het project aan de ontwikkeling van concepten voor waterstofopslag en sectorkoppeling gewerkt. Parallel hieraan worden de juridische aspecten onderzocht. De activiteiten gaan gepaard met een uitgebreide nationale en Europese dialoog tussen stakeholders en beleidsmakers, om ook op deze niveaus de randvoorwaarden voor realisatie van een decentrale grensoverschrijdende energievoorziening in Europa te scheppen.

Het project wordt uitgevoerd door een Triple helix-consortium uit de twee gemeentes Emmen en Haren (Ems), drie regionale onderzoeksinstellingen evenals twee in het projectgebied actieve energiebedrijven, aangevuld met andere bedrijven als “geassocieerde partners”, met het oog op door bedrijven te plegen investeringen na afloop van het project.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.488.290,93 €

Projectlooptijd

1.3.2018 - 30.6.2022

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Gemeente Emmen

Projectpartners

Rijksuniversiteit Groningen , Stadt Haren (Ems), Universiteit Twente, Hochschule Osnabrück, Agrowea, NAM B.V.,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Gemeente Emmen 141.549,57 €
Stadt Haren (Ems) 47.164,50 €
EFRE / EFRO 744.145,47 €
MB Niedersachsen 148.829,09 €
Universiteit Twente 12.075,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 89.297,46 €
Rijksuniversiteit Groningen 86.644,50 €
NAM B.V. 0,00 €
Agrowea 72.808,20 €
Provincie Drenthe 59.531,64 €
Hochschule Osnabrück 86.245,50 €