Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

SHAREuregio

SHAREuregio

De aanhoudende stedelijke ontwikkelingstrend in Duitsland en Nederland leidt tot een structureel effect op de mobiliteitspatronen van mensen. Een veelvoud én flexibele aanbod van mobiliteit maar ook de gemakkelijke toegang tot mobiliteit wordt steeds belangrijker. Het bezit van een voertuig wordt minder belangrijk en met name de ondernemers staan voor de opgave om mobiliteitsmanagement binnen hun bedrijf opnieuw in te richten.

Het “SHAREuregio” project draagt bij aan de ontwikkeling en integratie van een flexibel e-Car & e-Bike-sharing systeem voor de steden Venlo, Roermond, de metropool Mönchengladbach en de Kreis Viersen. Het nieuwe aanbod benadrukt de verbetering van de luchtkwaliteit(reductie van CO2 en NOx) en bijdrage aan een meer efficiënte benutting van de natuurlijke energiebronnen en het beschikbaar stellen van investeringsmiddelen. Dit zal gerealiseerd worden in een innovatief, grensoverschrijdende samenwerking met als doel nieuwe mobiliteitsconcepten, aangedreven door duurzaam opgewekte energie, te ontwikkelen, te testen en te implementeren.

Tegelijkertijd bevat SHAREuregio een integrale aanpak, hetgeen betekent dat een “Electric mobiliteit as a service” platform ontstaat op basis van een betere aansluiting en integratie van de verschillende modaliteiten en verkeersmiddelen. SHAREuregio gaat elektrische mobiliteit (e-cars en e-bikes) voor zakelijk- maar ook voor privé gebruik aanbieden.

Dit project zal bijdragen aan de inzet van elektrische voertuigen in het algemeen én aan de bewustwording bij de ondernemers betreffende e-mobiliteit. De projectpartners bestaan uit de gemeenten in de projectregio, e-mobility aanbieders, innovatiebedrijven, netbeheerders en een universiteit. Op deze manier wordt een brede kennis en technologietransfer binnen de regio mogelijk gemaakt. Een recent uitgevoerde haalbaarheidsstudie met o.a. workshops met stakeholders, onderschrijft de behoefte en toont het positieve perspectief dat via dit project bereikt kan worden.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

2.817.581,74 €

Projectlooptijd

1.7.2018 - 30.6.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Gemeente Venlo

Projectpartners

Gemeente Roermond, Kreis Viersen, Stadt Mönchengladbach, NEW AG, Greenflux Assets BV, FH Aachen, GoodMoovs B.V. (voorm. eMTB), Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WFG), Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH (WFMG),

Project
Financiering

Financier Bedrag
Gemeente Roermond 23.509,69 €
FH Aachen 41.008,40 €
Greenflux Assets BV 198.056,25 €
Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH (WFMG) 4.885,08 €
Gemeente Venlo 31.126,96 €
Stadt Mönchengladbach 16.654,22 €
MWIDE NRW 377.927,80 €
Kreis Viersen 16.654,22 €
NEW AG 195.489,68 €
Provincie Limburg 377.927,80 €
EFRE / EFRO 1.382.643,88 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WFG) 4.885,08 €
GoodMoovs B.V. (voorm. eMTB) 94.518,70 €