Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Stadtbildpflege 2.0 / Onderhoud openbare ruimte 2.0.

Onderhoud openbare ruimte 2.0

Demografische veranderingen en megatrends zetten degenen die verantwoordelijk zijn voor de openbare ruimte onder druk. Hoe moet de openbare ruimte in de toekomst worden ingericht, zodat mensen er met plezier verblijven en zich veilig voelen? Hoe moeten woonwijken worden gebouwd, ingericht en onderhouden, zodat mensen daar langer gelukkig en met elkaar kunnen leven? Hoe kunnen burgers een eigen rol op zich nemen en hoe kan hun betrokkenheid en meer zelfhulp worden gestimuleerd? In Nederland en Duitsland zijn deze en andere kwesties van belang voor lokale overheden en woningcorporaties, die te maken hebben met toenemende uitdagingen en eisen aan hun dienstverlening. Het is dan ook tijd om over grenzen heen en in samenwerking ervaringen uit te wisselen en krachten en inzichten te bundelen om veelbelovende maatregelen in de praktijk te testen, samen te evalueren en te publiceren in een innovatief strategiehandboek waarvan ook andere regio’s zullen profiteren.
Vanaf begin 2019 zijn in de steden Ahlen, Emsdetten, Enschede en Hengelo in totaal 10 praktijktesten gestart, ook wel pilotprojecten genoemd. In het kader van deze pilotprojecten zijn verschillende maatregelen genomen om de betrokkenheid van bewoners bij de openbare ruimte en hun woonomgeving in verschillende woonwijken te bevorderen. Zo is er bijvoorbeeld een ontmoetingsplaats voor huurders met een conciërge of een ‘modelstraat’ met bloemperken die door de bewoners gezamenlijk wordt onderhouden. Een ander pilotproject heeft als thema “In de wijk blijven op oudere leeftijd”. In dit project is een contactpunt voor oudere burgers gecreëerd met medewerking van een mobiele zorgdienst. In een ander project wordt een “Tiny forest” met een bijbehorende groentetuin aangelegd, die door de bewoners van de wijk gezamenlijk wordt bewerkt. Verschillende projecten richten zich op het gezamenlijk schoonhouden van de wijk. Regelmatig worden hier schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd met medewerking van de bewoners inclusief kinderen en jongeren.
De pilots worden aan het eind van dit jaar afgesloten en het saamhorigheidsgevoel in de wijken is al duidelijk verbeterd. Alle deelnemers profiteren van de soms verschillende ervaringen van de Nederlandse en Duitse partners.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

837.512,20 €

Projectlooptijd

1.1.2018 - 31.12.2021

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Institut für Abfall, Abwasser, Site und Facility Management e.V.

Projectpartners

DNL-contact Gmbh & Co KG, Gemeente Enschede, Gemeente Hengelo, Stadt Emsdetten, Stadt Ahlen, Welbions, Woningcorporatie Domijn, WG EMS, Vivawest,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Woningcorporatie Domijn 42.192,00 €
Provincie Overijssel 62.497,03 €
DNL-contact Gmbh & Co KG 13.153,00 €
Gemeente Hengelo 16.667,50 €
MWIDE NRW 62.497,03 €
Gemeente Enschede 16.667,50 €
Stadt Ahlen 16.667,50 €
Stadt Emsdetten 16.667,50 €
Vivawest 42.192,00 €
WG EMS 42.192,00 €
Welbions 42.192,00 €
EFRE / EFRO 418.756,09 €
Institut für Abfall, Abwasser, Site und Facility Management e.V. 45.171,05 €