Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

The Green & Blue Rhine Alliance

De Groen-Blauwe Rijn alliantie

In de Duits–Nederlandse grensregio Rijn-Waal heeft vier jaar lang (2017-2021) het project Groen Blauwe Rijn Alliantie (GBRA) gelopen, in het kader van het Europese Interreg-programma Deutschland-Nederland. In de GBRA hebben 10 Duitse en Nederlandse natuur-, sportvisserij- en waterbeherende (overheids)organisaties samengewerkt aan ecologische verbindingen voor otters, trekvissen, uiterwaardontwikkeling, kennisontwikkeling, natuureducatie en de ontwikkeling
van het professionele netwerk. Voor de partners was de Rijn een logisch verbindend element voor
hun samenwerking. De Rijn verbindt Duitsland en Nederland al eeuwenlang en is belangrijk voor mens, economie,
landschap, water en natuur.

Omdat nog te veel otters omkomen in het verkeer, zijn in het project 18 passages voor otters onder wegen en 45 otterholts voor schuilmogelijkheden aangelegd in Duitsland en Nederland. Zo kan de otter zich veiliger verplaatsen. Door gezamenlijke monitoring is meer inzicht gekregen in de verspreiding van otters in het grensgebied.

Daarnaast is de kennisbasis voor trekvissen versterkt. De afgelopen decennia zijn de populaties trekvissen in de Rijn steeds verder achteruitgegaan. Nederland en Duitsland hebben gezamenlijk trekvissen en plastic in het water gemonitord, verschillende monitoringsmethodes beproefd en een overzicht gemaakt van de beschikbare data(bases) over trekvissen in Duitsland en Nederland om gegevensuitwisseling te vergemakkelijken. Daarnaast hebben de partners onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van herintroductie van de steur en de Bataafse stroommossel in de Rijn, gewonde alen (knakalen) en 80.000 larfjes uitgezet van de zeldzame elft in Nijmegen in Nederland.

Binnen de GBRA is ook een samenwerking opgezet voor uiterwaardontwikkeling en -herstel. Om van elkaar te leren, een vakinhoudelijk netwerk op te bouwen en kennis uit te wisselen over de toestand en het herstel van uiterwaarden. Hiervoor zijn verschillende Duits-Nederlandse workshops georganiseerd en onderzoeken uitgevoerd.

Aan weerszijden van de grens is uitgebreid over het project gecommuniceerd en is jong en oud mee het veld ingenomen via veldlessen en excursies. Ruim 1500 schoolkinderen en bijna 1700 studenten, professionals en andere geïnteresseerden hebben deelgenomen aan de activiteiten van de GBRA.

Het project is 30 juni 2021 afgesloten. Het goede nieuws is dat de 10 partners zo enthousiast zijn over de samenwerking, dat ze die voortzetten. Dit hebben ze vastgelegd in een samenwerkingsconvenant. Meer informatie kunt u vinden in de eindrapportage van de GBRA. Beide documenten zijn terug te vinden op de website www.gbra.eu.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

3.545.380,81 €

Projectlooptijd

1.5.2017 - 30.6.2021

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

ARK Natuurontwikkeling (Stichting ARK)

Projectpartners

Rijkswaterstaat Oost Nederland , NABU-Naturschutzstation Niederrhein e.V., Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. , Sportvisserij Nederland , waterschap rijn en ijssel, Vereniging Cultuurlandschap Nederland, Bezirksregierung Düsseldorf, Biologische Station Kreis Wesel e.V. , Stichting De Bastei,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Stichting De Bastei 17.802,82 €
ARK Natuurontwikkeling (Stichting ARK) 218.437,69 €
Sportvisserij Nederland 36.055,97 €
Bezirksregierung Düsseldorf 101.731,59 €
Rijkswaterstaat Oost Nederland 139.852,02 €
Biologische Station Kreis Wesel e.V. 18.587,11 €
Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. 79.641,18 €
MWIDE NRW 438.582,13 €
Provincie Gelderland 438.582,13 €
EFRE / EFRO 1.754.328,54 €
waterschap rijn en ijssel 49.649,14 €
NABU-Naturschutzstation Niederrhein e.V. 102.113,77 €
Vereniging Cultuurlandschap Nederland 113.293,01 €