Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Toekomstgerichte spoedzorg / Zukunftsorientierte Notfallhilfe

Toekomstgerichte spoedzorg zonder grenzen

Bureau Acute Zorg Euregio (BAZE) heeft een verbindende, aanjagende en faciliterende rol bij grensoverschrijdende samenwerking in de acute zorg. Enerzijds door de contacten te onderhouden met zowel de Nederlandse als Duitse ketenpartners op het gebied van grootschalige gebeurtenissen. Anderzijds dient het bureau verbinding te houden met de eigen diverse portefeuilles, waaronder de reguliere acute zorg en de opgeschaalde zorg. Samen met haar Nederlandse en Duitse ketenpartners wil BAZE de samenwerking -die in het verleden is begonnen- voortzetten en toewerken naar een toekomstbestendige grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio om zo de reeds behaalde resultaten in cement te gieten. De focus zal hierbij liggen op het verder ontwikkelen van opleidingen in de ambulancezorg om personeel grensoverschrijdend in te kunnen zetten zodat acute zorg zo snel mogelijk geleverd wordt en gezamenlijk oefenen om voorbereid te zijn op grootschalige rampen en incidenten.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

134.129,50 €

Projectlooptijd

1.7.2021 - 30.6.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Bureau Acute Zorg Euregio

Projectpartners

Stadt Bocholt (Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie),

Project
Financiering

Financier Bedrag
Provincie Overijssel 14.763,82 €
MWIDE NRW 22.369,43 €
EFRE / EFRO 72.671,66 €
Stadt Bocholt (Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie) 1.590,45 €
Bureau Acute Zorg Euregio 30.128,53 €
Provincie Gelderland 7.605,61 €