Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Vital Regions

Vital Regions

In Noord-Nederland en Noord-West-Duitsland is al enige tijd ontgroening en vergrijzing gaande met als gevolg krimp in deze regio’s. Hierdoor komt het voorzieningenniveau onder druk te staan; onder anderen op het gebied van de gezondheidszorg. Er wordt in toenemende mate beroep gedaan op de zelfredzaamheid van bewoners en informele zorg. Voor Drenthe en Emsland is het een uitdaging om met name oudere bewoners, zo goed mogelijk te ondersteunen om lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. Technologische innovaties spelen hierbij een cruciale rol.

Het project ‘Vital Regions’ richt zich op versterken van de eHealth sector in de grensregio middels het realiseren van ‘Vitale, belevingsrijke, zelfredzame dorpsgemeenschappen’. Deze Vitale, belevingsrijke, zelfredzame dorpsgemeenschappen bieden het regionale MKB de unieke mogelijkheid product innovaties in real-life pilots te testen om op deze manier te laatste ontwikkelingsstappen te kunnen zetten en gedegen business cases voor de daadwerkelijke markt introductie te kunnen ontwikkelen.

In zeven werkpakketten, ‘AGILE’, het ‘Mollenspel’, 8D Game, het ‘Autonoom technologisch woonverblijf’, het ‘SMART bed’, de ‘Show to do’ en het ‘Digitale Platform Vital Regions’ worden prototypes gerealiseerd. De Duitse en Nederlandse hogescholen ondersteunen het MKB om de innovatieve producten en diensten te valideren en valoriseren. Middels een innovatief projectproces worden marktrijpe producten via gedegen businessplannen vermarkt. Bij het project zijn 14 ondernemers en 4 hogescholen betrokken, evenals 9 organisaties ten behoeve van het testen van de prototypes.
De samenwerking dient te leiden tot duurzame Duits-Nederlandse netwerkvorming, tot een grensoverschrijdende wetenschappelijke basis voor valorisatie van innovatieve technologische producten en diensten en door intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen en het MKB.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.761.290,00 €

Projectlooptijd

1.1.2017 - 30.6.2021

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Stichting NHL Stenden Hogeschool

Projectpartners

Stichting Hanze Hogeschool Groningen, Jade Hochschule, Hochschule Osnabrück, University of Applied Science, HLE Consultancy, Skerpfit BV, IT Dienstleistungsgesellschaft mbH, WeHelpen Cooperatie U.A., Healthcoins BV, Pathuis beheer BV, Woningstichting De Volmacht, Landkreis Emsland, Vegro Verpleegartikelen BV, 8D-Games, Living lab, Science to business GmbH, Manfred Wessels GmbH & Co. KG, NN (c/o EDR), Wijzelf B.V.,

Project
Financiering

Financier Bedrag
HLE Consultancy 20.900,00 €
Healthcoins BV 20.400,00 €
Provincie Fryslân 24.572,00 €
8D-Games 24.862,00 €
Stichting Hanze Hogeschool Groningen 8.000,00 €
NN (c/o EDR) 29.075,00 €
Gemeente Aa & Hunze 45.000,00 €
WeHelpen Cooperatie U.A. 47.451,63 €
Manfred Wessels GmbH & Co. KG 10.200,00 €
Living lab, Science to business GmbH 15.725,00 €
Vegro Verpleegartikelen BV 4.420,00 €
Jade Hochschule 23.730,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 81.908,00 €
Woningstichting De Volmacht 45.900,00 €
EFRE / EFRO 880.645,00 €
Provincie Drenthe 19.659,00 €
Skerpfit BV 21.975,00 €
MB Niedersachsen 136.513,00 €
Landkreis Emsland 55.826,00 €
IT Dienstleistungsgesellschaft mbH 139.098,00 €
Pathuis beheer BV 7.650,00 €
Provincie Groningen 10.375,00 €
Wijzelf B.V. 15.000,37 €
Hochschule Osnabrück, University of Applied Science 26.000,00 €
Stichting NHL Stenden Hogeschool 195.418,93 €