Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Volunteers 2.0

Volunteers 2.0

Vrijwilligers creëren niet alleen kwaliteit van leven voor derden, maar ook voor zichzelf en hun omgeving. Als ze krachten bundelen met de lokale overheden en elkaar leren kennen en met elkaar netwerken, fungeren ze als katalysator voor de toekomstbestendigheid van hun eigen regio.

Het doel van het project Volunteers 2.0 is om het vrijwilligerswerk te versterken voor de langere termijn. Dit met op de achtergrond demografische veranderingen en verstedelijking (zie bijv. het demografisch verslag van Kleef).

In eerdere grensoverschrijdende projecten waar burgers bij betrokken waren (bijv. KRAKE “Krachtige Kernen/Stark Dörfer”), leidde uitwisseling van ervaringen over verschillende benaderingen van vraagstukken tot nieuwe ideeën voor oplossingen. Daarnaast werd duidelijk dat een systematische en laagdrempelige participatie van burgers de sociale en economische meerwaarde van het engagement (betrokkenheid) kan verhogen – deze kennis moet worden

opgepakt en verder ontwikkeld.

Specifiek in het Volunteers 2.0 project werken tien gemeenten, elk met één wijk, aan een oplossing op maat om de leefbaarheid ter plaatse te verbeteren. Hierbij wordt ook gewerkt aan de gemeenschappelijke doelstelling: de samenwerking tussen (bestaande) burgerinitiatieven en gemeenten versterken.

Daarnaast komen alle betrokken partners en wijken bijeen voor in totaal acht Duits-Nederlandse conferenties en ‘stamgastentafels’ om de grensoverschrijdende netwerken uit te breiden en om kennis en ervaringen over specifieke thema’s uit te wisselen en van elkaar te leren.

De uitwisseling van ervaringen tussen wijken en gemeenten in de Duits-Nederlandse context, evenals pers- en pr-activiteiten, leiden tot een duurzame vermindering van het barrière-effect van de grens. Tweetalige handboeken maken een overdracht van de projectresultaten naar andere geïnteresseerde steden, dorpen en gemeenten in de Euregio en daarbuiten mogelijk.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

563.197,39 €

Projectlooptijd

1.4.2020 - 30.6.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Hochschule Rhein-Waal

Projectpartners

HAN University of Applied Science in Arnhem en Nijmegen, Stadt Geldern, Gemeente Overbetuwe, Stadt Duisburg, Gemeinde Weeze, Gemeente Nijmegen, Gemeente Apeldoorn, Stadt Kalkar, Gemeente Horst aan de Maas, Stadt Moers, Gemeinde Uedem,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Gemeente Apeldoorn 10.000,00 €
Hochschule Rhein-Waal 84.580,55 €
Gemeente Horst aan de Maas 10.000,00 €
MWIDE NRW 39.669,59 €
EFRE / EFRO 281.598,70 €
Stadt Geldern 10.000,00 €
Gemeinde Weeze 3.000,00 €
Gemeinde Uedem 5.000,00 €
Gemeente Nijmegen 10.000,00 €
HAN University of Applied Science in Arnhem en Nijmegen 55.000,00 €
Gemeente Overbetuwe 10.000,00 €
Stadt Duisburg 0,00 €
Stadt Kalkar 0,00 €
Stadt Moers 10.000,00 €
Provincie Gelderland 34.348,55 €